Establerts els serveis mínims de la vaga del personal del servei de recollida d’escombraries

REDACCIÓ – Torredembarra, 29/3/2024

S’han establert els serveis mínims de la vaga del personal del servei de recollida d’escombraries de Torredembarra per Setmana Santa convocada des de les 15 hores del 28 de març a les 15 hores del 2 d’abril:

Ciutadania:

– Porta a porta:

Dijous 28 a la nit es recollirà el rebuig del nucli antic, Sant Jordi i part esquerre de Babilònia (zona entre carrer Garrofers, camp de la Bota, carrer Donya Guiomar, pujant cap a plaça de Villars, carrer de l’Urgell.

Divendres 29 a la nit es recollirà la orgànica i els envasos de Baix a Mar, Clarà i part dreta i central de Babilònia (zona carrer Sínia de Cabeces, camí de la Rasa, carrer Plana de Vic, carrer Ramon de la Torre des de la plaça Villars cap a Camí de la Rasa,Passatge Segarra, Carrer Veneçuela, avinguda Diagonal des de cruïla amb carrer Donya Guiomar, i la resta de carrers dins d’aquesta zona).

Dissabte 30 a la nit es recollirà la orgànica i el vidre del nucli antic, Sant Jordi i part esquerra Babilònia.

Diumenge 31 a la nit es recollirà el rebuig de Baix a Mar, Clarà i part dreta i central de Babilònia.

Dilluns 1 a la nit es recollirà la fracció orgànica i els envasos de nucli antic, Sant Jordi i part esquerra de Babilònia.

– Contenidors

Dijous 28 a la nit es buidaran els contenidors d’envasos i rebuig de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials.

Divendres 29 a la nit es buidaran els contenidors de cartró i rebuig del poble + centres assistencials.

Dissabte 30 a la nit es buidaran els contenidors d’envasos de la zona del poble i centres assistencials, i els contenidors de rebuig de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials.

Diumenge 31 al matí es buidaran els contenidors d’orgànica del poble + els centres assistencials. A la nit es buidaran els contenidors de cartró de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials, i els contenidors de rebuig del poble + centres assistencials.

Dilluns 1 a la nit es buidaran els contenidors de cartró del poble + centres assistencials i es buidaran els contenidors de rebuig de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials.

Dimarts 2 al matí es buidaran els contenidors d’orgànica de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials, i els contenidors de rebuig del poble + centres assistencials.

Poda i Voluminosos – no hi haurà recollida ni divendres 29 de març, ni el dilluns 1, ni el dimarts 2 d’abril.

Comercial

– Orgànica:

Dijous 28 nit es buidaran els contenidors comercials d’orgànica de les zones nucli antic, Sant Jordi i part esquerra Babilònia , zona poble i polígon.

Divendres 29 a la nit es buidaran els contenidors comercials d’orgànica de les zones de Baix a Mar, Munts, Àmfores, antiga N-340, Nova Torredembarra, Clarà i part dreta i central de Babilònia.

Dissabte 30 a la nit es buidaran els contenidors comercials d’orgànica de les zones del nucli antic, Sant Jordi i part esquerra Babilònia, zona poble i polígon.

Diumenge 31 a la nit es buidaran els contenidors comercials d’orgànica de les zones de Baix a Mar, Munts, Àmfores, antiga N-340, Nova Torredembarra, Clarà i part dreta i central de Babilònia.

Dilluns 1 d’abril a la nit es buidaran els contenidors comercials d’orgànica de les zones nucli antic, Sant Jordi i part esquerre Babilònia, zona poble i polígon.

– Vidre:

Dissabte 30 de març es buidaran els contenidors comercials de vidre de la zona poble i polígon.

Dimarts 2 d’abril els dels comerços de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi, Baix a Mar i Munts

– Cartró i envasos:

Divendres 29 es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi, Baix a Mar i Munts.

Dissabte 30 es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de la zona poble.

Diumenge 31 es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de Baix a Mar.

Dilluns 1 d’abril no hi ha servei de recollida comercial.

Dimarts 2 d’abril es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de la zona poble.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This