L’Ajuntament de Torredembarra vol reforçar també l’àrea d’Informàtica

REDACCIÓ – Torredembarra, 8/9/2022

L’Ajuntament de Torredembarra continua consolidant la seva plantilla amb nous funcionaris. Després d’aprovar les bases específiques del procés selectiu de dues places de tècnic/a d’administració general l’agost, la Junta de Govern Local de l’1 de setembre ha aprovat les bases específiques del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a d’administració especial per al lloc de treball de tècnic/a informàtic/a, amb caràcter de funcionari/a de carrera, pel sistema concurs-oposició lliure.

El termini de presentació d’instàncies s’iniciarà l’endemà de la publicació al BOPT (pendent) i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de l’Estat, de l’extracte de la convocatòria.

La presentació de les sol·licituds s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica, mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra.

En cas de desitjar fer-ho presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia, enviant un missatge al correu oac@torredembarra.cat.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This