L’Ajuntament de Torredembarra vol incorporar dos funcionaris més a la seva plantilla

REDACCIÓ – Torredembarra, 27/8/2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra de l’11 d’agost va aprovar les bases específiques del procés selectiu de dues places de tècnic/a d’administració general, amb caràcter de funcionari/a de carrera, pel sistema concurs-oposició lliure. Una de les places és per realitzar les funcions pròpies de l’àmbit de la contractació administrativa i patrimoni i l’altra, per realitzar les funcions pròpies de l’àmbit de l’urbanisme i territori.

El termini de presentació d’instàncies s’iniciarà l’endemà de la publicació al BOPT -està pendent- i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de l’Estat, de l’extracte de la convocatòria.

La presentació de les sol·licituds s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica, mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra.

En cas de desitjar fer-ho presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia, enviant un missatge al correu oac@torredembarra.cat.

Si es presenta la sol·licitud a la seu electrònica, es pot sol·licitar el document d’autoliquidació de taxes, enviant un correu electrònic a l’adreça rrhh@torredembarra.cat adjuntant el document d’identitat amb la indicació del procediment selectiu al qual es desitja concórrer.

Foto: L’Ajuntament de Torredembarra vol reforçar la seva plantilla. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This