OPINIÓ l El Vinyet, protecció del nostre patrimoni natural i cultural

HÈCTOR HERNÁNDEZ

Aquest mes d’abril, La Sínia conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona i el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya hem signat el conveni de custòdia dels terrenys del Vinyet, un espai de quasi 21 hectàrees al marge esquerra de la desembocadura del riu Gaià. La plana del Vinyet constitueix un dels darrers sectors estratègics, no protegits, per a la conservació del patrimoni i valors paisatgístics, naturals, socials i culturals dels àmbits litorals mediterranis amb influència fluvial a escala de Catalunya.

Amb aquesta signatura, es tanca un procés que fa més d’una dècada que es va iniciar. Va ser a principis de 2011, quan des de La Sínia vam començar a plantejar de manera seriosa, la possibilitat d’assolir un acord de custòdia, amb la que llavors era la propietària, l’empresa Endesa, amb l’objectiu d’impulsar la recuperació ambiental de tot aquest espai natural. Un apunt: aquests terrenys son propietat d’aquesta empresa elèctrica, perquè als anys setanta es va plantejar la construcció d’una central tèrmica que finalment es va fer a Cubelles. I posteriorment, tenim constància de diversos projectes urbanístics, un camp de golf, etc. i de serveis, com ara la depuradora d’Altafulla, que es van plantejar en aquest espai, sense que cap d’ells acabés reeixint.

Durant els anys posteriors a 2011, hem dut a terme una feina de formigueta, fent tot un seguit de propostes a la propietat, per tal d’aconseguir un acord, que malauradament no va reeixir. I va ser a meitats de l’any 2020, quan l’empresa Endesa decideix vendre’s bona part dels seus terrenys al Vinyet. La ràpida intervenció de la Generalitat de Catalunya, coneixedora de l’alt valor ambiental, cultural, paisatgístic i social de l’espai, les va adquirir a finals del mateix any 2020, evitant-ne la compra per part d’algun especulador. La Plana del Vinyet es reivindica doncs, com a una oportunitat tangible per a la projecció de noves concepcions de gestió territorial que advoquin, fermament, per la protecció del patrimoni natural i paisatgístic, la valoració dels serveis ecosistèmics, la lluita contra el canvi climàtic, el replantejament del model urbanístic i turístic i el benestar social associat al binomi salut-natura. Es per tots aquests motius, que el paratge del Vinyet ha de ser considerat com a un bé públic que cal preservar i retornar, en forma d’espai natural, al conjunt de la societat.

I ara què, us preguntareu? Doncs els següents passos seran la redacció d’un projecte que defineixi les actuacions necessàries a fer a tot l’espai, tenint en compte la recuperació per exemple del bosc de ribera i les zones humides, dels valors patrimonials com ara les Sínies i els regs, i els usos i espais públics com ara senders i punts d’observació. I en segon lloc, la pròpia execució dels treballs. Això es planteja ja de cara a 2024-2025 i caldrà treballar per aconseguir els recursos necessaris. O sigui que aquesta signatura del conveni només ha estat un punt i seguit en la història de la plana del Vinyet, i ara s’inicia tota una nova tasca de la qual, de ben segur en continuarem parlant i veient poc a poc els resultats.

Foto: Bassa Salvador Grau, a la plana del Vinyet. / CEDIDA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This