Obstacles fluvials al riu Gaià

HÈCTOR HERNÀNDEZ

Un informe recent publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha inventariat 981 estructures que poden suposar un obstacle a la continuïtat fluvial dels rius de les conques internes de Catalunya (tots els rius, excloent-ne la conca de l’Ebre). Aquesta continuïtat fluvial pot afectar sobretot la població de peixos del riu, i depenent de l’alçada de l’estructura i de la captació d’aigua que en faci, pot afectar greument a la resta de fauna i flora. Al riu Gaià, d’aquestes estructures transversals n’hi ha inventariades un total de 21, en què trobem un embassament, 4 estacions d’aforaments i 16 rescloses.

Entre les diverses actuacions de millora de recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes dels rius que està duent a terme l’ACA, hi ha la demolició d’algunes estructures que han quedat obsoletes. I aquest és el cas de dues estacions d’aforament del Gaià, les del gorg Negre a Querol i la de l’estret de Cadernal, al municipi de Vespella de Gaià, a la cua de l’embassament. En el primer cas, l’ACA ha redactat un projecte de demolició, respectant al màxim l’entorn natural i alguns elements del mateix aforament que no afecten la connectivitat del riu, amb l’objectiu de preservar-ne també el patrimoni fluvial. Pel que fa a l’aforament de l’estret de Cadernal, el projecte està més endarrerit i presenta un grau més de complexitat.

D’entrada, pensem que el projecte s’hauria de fer de la mateixa manera que a Querol, però en aquest cas hem demanat que se n’endarrereixi el enderrocament i vincular-lo al projecte de desconstrucció parcial de l’embassament del Gaià. Actualment, les aigües de l’embassament acullen el major nombre d’espècies exòtiques invasores del riu, que sobretot són peixos. D’alguns d’ells, com és el cas de l’alburn, hem pogut comprovar, en el marc del projecte Empesca’t de seguiment de la fauna aquàtica del Gaià, que ja han aconseguit remuntar el riu fins a Santes Creus.

Creiem, doncs, que aquesta estructura de l’antic aforament de Vespella està fent una certa funció de barrera i evita la dispersió d’aquestes espècies exòtiques per la resta del riu, cosa que suposaria una greu amenaça per a la conservació de la biodiversitat. Així doncs, apostem perquè quan es plantegi la intervenció a l’embassament del Gaià que en suposi la deconstrucció parcial, conjuntament amb la recuperació ambiental de l’entorn s’hi inclogui, entre altres mesures, el control de les exòtiques invasores i la demolició, ara sí, d’aquesta antic aforament de l’estret de Cadernal.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This