OPINIÓ l La professionalització de les dones en la cura a la gent gran

MARTA MONTFERRER GONZÁLEZ  – Treballadora social. Directora tècnica i coordinadora del Servei d’Atenció Domiciliària a L’ARC SERVEIS ASSISTENCIALS

És en la Carta dels Drets i Deures de la gent gran a Catalunya, on es recullen els cinc principis proposats per les Nacions Unides envers la gent gran. Aquests són la dignitat, independència, autorealització, assistència i participació. L’assoliment de tots ells aporten qualitat de vida i dignitat humana al fer referència, tant a la vessant individual com a la d’autorealització de la gent gran.

En el context en el que ens trobem, degut als esdeveniments d’aquest últim any, ha quedat palès que allò que creiem assolit fermament no era tan ferm, hem sigut testimonis de la disminució de la qualitat de vida que ha patit la nostra gent gran, i per tant, de la llunyania en l’assoliment dels principis esmentats. El sistema públic ha sigut incapaç de donar resposta a les problemàtiques de la gent gran en la mesura en que ho requerien, essent els recursos insuficients. Hem vist les debilitats que, encara avui en dia, són presents en la Llei de Dependència.

Ara és el temps en el que hem de treballar per cercar metodologies d’intervenció que dirigeixin les seves accions a afavorir i recuperar cadascun d’aquests principis, ens trobem en un moment on les dificultats són majors, però tal i com va dir Hanna Arent “només cercant l’impossible aconseguirem allò possible”. Aquesta és la direcció que hem pres. Lluitem en dos eixos, millorar la qualitat de les nostres intervencions i la professionalització de les, majoritàriament dones, que desenvolupen les tasques de cura a la llar.

Volem donar visibilitat a aquestes dones i dotar-les dels recursos necessaris per assolir els coneixements que els hi permetran desenvolupar les seves tasques laborals amb una major qualitat, el que alhora donarà valor i permetrà assolir el reconeixement que mereix la professió de la qual formen part. Recordem que donar suport i recursos a aquestes dones és capacitar-les per a que la gent gran amb la que treballen assoleixin un grau d’independència, dignitat i autorealització majors.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This