TIREM PEL DRET l Qui es quedarà amb les criatures?

CLARA SOLIVELLAS GORCHS – Advocada ICAB 29191

És evident que quan ens casem o ens constituïm en parella de fet, mai pensem en que potser algun dia s’acabarà la relació i caldrà assumir les conseqüències legals d’aquesta ruptura. Però malauradament, o no, passa cada dia. Al fet més o menys traumàtic d’assumir la fi de la relació sentimental – assumir les causes i entendre-les – cal afegir les mesures que s’han de prendre per iniciar una nova vida per separat, conseqüències legals que a vegades són més dures d’assumir que la pròpia ruptura en la vessant sentimental, especialment quan hi ha fills menors d’edat.

El preàmbul de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família diu : “Aquest llibre recull i reforça el principi de l’interès superior del menor en relació amb el conjunt d’institucions i àmbits en què la seva persona o el seu patrimoni es poden veure afectats per decisions que altres prenen en el seu nom”.

Aquest paràgraf és de vital importància per entendre la nostra legislació, que prima la protecció del menor per sobre de qualsevol altra interès de qualsevol subjecte titular de drets i obligacions sobre els menors – pares, mares, parents pròxims, institucions públiques, etc. Per això es parla del “principi de l’interès superior del menor”. Les mesures que la Llei exigeix són molt completes i arriben a tots els àmbits de la vida del menor (habitatge, activitats, forma de comunicar-se els progenitors i els progenitors amb els menors, règim d’estances amb cada progenitor, forma de cuidar i de participar els progenitors en les feines acadèmiques i no acadèmiques dels menors, etc.). En conclusió, s’exigeix que es regulin de forma exhaustiva totes les mesures que hauran de prendre els dos progenitors un cop estiguin separats. Així es protegeix al menor davant de qualsevol futura discussió dels mateixos.

Però, “Qui es quedarà amb els nens?”. Aquesta pregunta arriba molt sovint al despatx, i la resposta no sempre agrada a tothom. La nostra legislació diu clarament que per defecte la custòdia serà compartida per ambdós progenitors. Això vol dir que els menors estaran el mateix temps amb els dos, eliminant aquella antiga (i al meu parer, arcaica) mesura on la mare tenia la custòdia i el pare un règim de visites del tot insuficient, especialment a edats curtes del menor, que és quan s’estan desenvolupant i canvien constantment. Això sí, la llei també exigeix una sèrie de requisits per a que la custòdia pugui ser compartida: la vinculació afectiva dels menors amb cadascú dels progenitors, les aptituds parentals dels progenitors per garantir el benestar del menor, la relació entre els progenitors i la voluntat expressa de garantir la bona relació per protegir l’interès del menor, els acords arribats abans de signar el conveni o bé dictar-se sentència, el domicili dels dos progenitors, les activitats dels menors i l’opinió d’aquests quan tinguin prou maduresa. La llei també preveu la visita dels menors als avis i àvies, no només com un dret d’aquests, sinó que s’interpreta també com un dret de l’infant i per tant una obligació dels progenitors.

Per tant, i anant més enllà de les valoracions jurídiques, considero que els advocats tenim l’obligació d’exposar aquests fets, intentant garantir al menor la protecció que es mereix, i fer que el client passi per sobre de “venjances” personals per fets que res a veure tenen amb els menors, com són retrets personals o barrejar les causes de la ruptura sentimental amb la capacitat parental dels dos progenitors. No es poden utilitzar els menors amb aquesta finalitat. I no només pels menors, sinó per un mateix, ja que es produeix l’efecte bumerang, on els nens (que ho perceben tot) acaben per allunyar-se del progenitor que temps enrere els retenia i impedia veure a l’altre progenitor.

La protecció afectiva del menor ha d’estar per sobre de les relacions més o menys bones dels seus progenitors, doncs un infant rodejat d’afecte, encara que els progenitor estiguin separats, creix essent feliç i sabrà donar afecte als altres.

El tiempo - Tutiempo.net

El darrer vídeo

VÍDEO l Entrevistem Santi Segalà, cap de l’àrea de Predicció Meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya

Hemeroteca

Tweets recents

Share This