EDITORIAL l Torredembarra necessita un nou POUM

Què té a veure la Torredembarra de 2002 amb l’actual? Fa 18 anys, el nostre municipi es trobava en l’epicentre de la bombolla immobiliària, com tota la costa catalana, i vivia una expansió urbanística que semblava no tenir aturador. Però mitja dècada després aquesta febre va frenar en sec a causa d’una greu crisi econòmica.

Amb aquella pressió urbanística del tombant de segle, es va redactar el darrer Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), la norma que ordena urbanísticament el municipi i el seu terme municipal i en dissenya el desenvolupament i creixement futurs. Són diversos els plans parcials que no s’han desenvolupat i hi ha sobre la taula la patata calenta de Muntanyans II. Es necessiten nous equipaments per a una població que ha evolucionat, més envellida però amb més joves en edat escolar. I a tot això, hi hem de sumar una nova crisi econòmica generada per la Covid-19 que pot ser més greu que la de fa una dècada.

És necessària, doncs, una revisió a fons del POUM. Una revisió ben feta, amb un equip capacitat al capdavant i un alt grau de participació ciutadana. Per això en parlem a fons en aquest número del Torredembarra Actualitat. I ho continuarem fent en properes edicions, perquè la definició i planificació de la Torredembarra de les properes dècades no pot esperar. Si no, ho podem pagar molt car.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This