TIREM PEL DRET l Locals de negoci: què faig si no puc pagar el lloguer?

CLARA SOLIVELLAS – Advocada – ICAB 29191

Els lloguers dels locals de negoci ja tenen normativa pròpia per als autònoms i petites i mitjanes empreses que, per causes de la Covid-19, no poden assumir el pagament del lloguer. Així, el Reial decret llei15/2020 estableix una sèrie de mesures que es poden dividir en dos blocs:

  1. A) El propietari és un gran tenidor: es permet ajornar el pagament del lloguer, sense interessos, en un període de dos anys. Caldrà fer la devolució com a màxim a partir de 4 mesos des que es va decretar l’estat d’alarma. El contracte ha d’estar vigent, i per tant la devolució de les rendes endarrerides no es pot fer amb posterioritat. Si les parts tenien un altre acord, es regiran per aquest.
  2. B) El propietari no és un gran tenidor: l’arrendatari pot demanar l’ajornament de les rendes i devolució en un any, però la propietat no té obligació d’acceptar- ho. Es preveu que es pot disposar de la fiança per fer front al pagament de la renda, però caldrà tornar a dipositar-la dins del primer any.

En tots els casos cal complir una sèrie de requisits, com és l’aturada de l’activitat o baixada de facturació d’un 75% i estar donat d’alta al sistema d’autònoms en el moment de declarar-se l’estat d’alarma. No s’hi poden acollir empreses amb facturació de més de 8 milions d’euros o més de 50 treballadors. El termini és d’un mes des de l’entrada en vigor de la normativa, el dia 23 d’abril.

Conclusió: el Reial decret llei es diu “Medidas urgentes complementarias para apoyar la economia y el empleo”, i en principi venia a reforçar el primer reial decret dictat en aquest sentit (el RDL 11/2020). Compartireu amb mi que no reforça ni l’economia ni el treball, ni res de res, i deixa en mans de la voluntat de les parts la continuació del petit i mitjà comerç.

Al meu parer, en el cas dels lloguers de propietaris que no són grans tenidors, una rebaixa obligatòria de la renda (proporcional als ingressos de les dues parts) i la devolució dels dos mesos de lloguer en un any, per exemple, hauria permès continuar a molts petits empresaris i autònoms, i la propietat no s’hauria vist tampoc molt afectada. El pròxim article se centrarà en aquest punt: autònoms i petites empreses davant el lloguer del local de petits propietaris. Accions judicials.

Ànims a tothom.

El darrer vídeo

ENTREVISTA l Josep Bargalló, exconseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Hemeroteca

Tweets recents

Share This