Per Nadal, regala Km 0

ALBERT JANSÀ

Tots els municipis tenen uns trets que els fan caracterís­tics: l’entorn on estan situats, el seu patrimoni, l’autenticitat dels seus carrers i les seves places, la història de les seves ca­ses, la seva gent i el seu comerç. El comerç és un dels trets distintius d’un municipi. Defineix com és el poble o la ciutat, des­criu el seu entorn, ajuda a generar llocs de treball estables, dona seguretat als carrers, humanitza es­pecialment les relacions socials perquè manté un tracte personalitzat, con­serva i preserva les senyes d’identitat tradicionals, principalment aquell que es dedica a la comercia­lització dels productes autòctons de la zona. I a totes i tots ens agrada sortir de casa i trobar-nos en un ambient familiar i acollidor on et saluden pel nom entrant en una botiga, fent un cafè en un bar, dinant o sopant en un restaurant. La im­portància del comerç en el dia a dia d’un municipi és innegable.

El comerç ajuda a donar vida als carrers i les pla­ces, facilita la recuperació dels locals i dels edificis i el manteniment dels ba­rris. Preguntem-nos: a qui li ve de gust viure en un edifici amb els locals comercials tancats? Qui aniria a viure a un ba­rri on no hi ha comerços oberts? I estic segur que aquesta mateixa sensació la tenen els comerciants. A quin emprenedor li ve de gust obrir un negoci en un barri on no hi ha veïns? A cap. És un peix que es mossega la cua. Tant els veïns com el comerç són necessaris per mantenir la qualitat de vida dels nostres municipis. És una relació irrenunciable.

Perquè això no es trenqui, cal prendre’n consciència com a principals consu­midors d’aquest territo­ri, el Baix Gaià, i ser part activa en aquest procés de canvi que vivim amb les noves plataformes de consum i les noves tec­nologies. Cal que siguem conscients de quina és la realitat del comerç que ens envolta i que actuem en conseqüència amb fets. Per moltes mesures que s’implantin des de les administracions, cap no donarà resultat si no som consumidors a nivell local d’un producte autòcton, pròxim i de primeríssima qualitat. Per això, aquest Nadal, regala Km 0.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This