EDITORIAL l Què fem amb els mòbils i els adolescents?

Els telèfons mòbils intel·ligents han irromput a les nostres vides fa relativament pocs anys. No sabem doncs encara quin seran els efectes entre les persones a llarg termini d’aquesta tecnologia, però els primers estudis científics ens alerten ja que poden ser molt perjudicials. Tampoc no coneixem prou els seus efectes sobre els adolescents, la immensa majoria dels quals disposen smartphone a partir dels dotze anys. I alguns abans. Perquè sembla que el pas de l’educació primària a la secundària -els onze o dotze anys- s’ha establert com el moment àmpliament acceptat per la societat en què els joves comencen a usar el mòbil, encara que sigui amb control parental.

Però sembla que en els darrers mesos alguns cosa està canviant i aquesta convenció social sigui qüestionada. El creixement dels casos de ciberassetjament o les imatges de grups de joves que no parlen entre ells mentre estan enganxats al telèfon mòbil han fet reaccionar a moltes mares i pares que s’estan organitzant per endarrerir l’accés dels seus fills a aquesta tecnologia. Al Baix Gaià també ha arribat aquest moviment i en aquest primer número del Torredembarra Actualitat de l’any 2024 ens hem volgut acostar a aquest moviment i parlar amb els seus impulsors, a més de buscar l’opinió de docents, que estan en contacte dia a dia amb aquests joves, la majoria dels quals posseeixen un smaftphone. Adolescents i joves, un binomi complicat..

Hemeroteca

Tweets recents

Share This