EDITORIAL l Què podem fer amb els fills de 0 a 3 anys?

La difícil conciliació familiar i laboral de les parelles amb fills petits ha generat en les darreres dècades la proliferació de centres on es poden portar les criatures de menys de tres anys mentre els pares treballen. Cal tenir molt clares les diferències entre aquests diferents tipus de centres i en aquest número del Torredembarra volem aclarir els dubtes i les confusions entre les llars d’infants o es escoles bressol, els centres de custòdia o suport familiar i les ludoteques. Cada un d’aquests espais té unes característiques concretes i regulacions –o no– de diferents administracions que han de complir. Mentre les escoles bressol i les ludoteques estan regulades per la Generalitat, els centres de suport no disposen d’una regulació.

Les titulacions que requereixen els responsables d’una llar d’infants no són les mateixes que les d’un centre de suport familiar o una ludoteca. Ni tampoc els serveis que ofereixen o les edats a què van dirigits ni els horaris ni el cost econòmic. Els pares i mares s’han d’informar prèviament per decidir quin és el centre que s’adequa més a les necessitats del seu fill o filla. Complementem el reportatge que vol definir el mapa de les possibilitats de conciliació familiar amb menors de tres anys i la seva educació amb l’anàlisi de la nostra experta, la mestra i psicopedagoga Elena Castan.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This