EDITORIAL l El que cobren els nostres servidors públics

L’alcalde i els regidors co­bren uns diners cada mes per la tasca pública que desenvo­lupen, ja sigui a l’Ajuntament com en altres ens supramu­nicipals. En aquest segon número del Torredembar­ra Actualitat hem volgut analitzar quines són aquestes quantitats, la dedicació, etc. També ho hem comparat amb el que cobren represen­tants polítics de municipis semblants a la Torre. Són servidors públics i els que els paguem tenim dret a saber-ho, sobretot per valorar si es­tan mal pagats o ben pagats. Precisament el protagonista de l’Entrevista del mes és un d’aquests polítics locals, el portaveu del principal grup de l’oposició, el socialista Valeriano Pino.

Ens hem volgut fixar també en un altre col·lectiu diame­tralment diferent, que són les persones grans que viuen soles, una situació gairebé sempre trista i complicada que encara ho és més unes dates com les que s’acosten, el Nadal. Cal valorar molt la feina que fan associacions sense ànim de lucre com Càritas. En coneixerem al­guns exemples. El Nadal tam­bé és protagonista d’aquest número, amb els diferents ac­tes nadalencs del Baix Gaià, consells per aquestes festes, una recepta…

En aquest número trobareu les seccions que ja vam estre­nar en el primer i algunes de noves, com la que cada mes ens oferirà el periodista Car­les Marquès amb un títol tan torrenc com és Conadells i l’Espai del subscriptor. Apro­fitem per desitjar-vos un bon Nadal i un feliç any 2020.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This