EDITORIAL l Un nou mitjà independent fet per periodistes

Teniu a les vostres mans el primer número del Torre­dembarra Actualitat, un nou mitjà de comunicació que vol convertir-se en un referent per als veïns i les veïnes de Torredembarra i la subcomarca del Baix Gaià a l’hora d’informar-se, des de la qualitat, la independència i la participació dels lectors i les lectores. A més de l’edició mensual en paper, podreu accedir a altres continguts a través del portal www. TDBactualitat.cat.

Apostem per la comunicació local des de la qualitat en els continguts, elaborada per professionals del periodis­me i la comunicació, amb la innovació constant en els gèneres i els canals, i també tenim com a valors el com­promís amb la independèn­cia i la llibertat d’expressió i potenciar el sentiment de pertinença a una comunitat entre els veïns i les veïnes del municipi i el compromís social amb les persones i el territori.

Us convidem a endinsar-vos en aquest primer número del Torredembarra Actua­litat. En aquest nou mitjà de comunicació potser no trobareu tot el que passa a la nostra vila i el seu àmbit d’influència, però intentarem aprofundir en els temes que poden ser del vostre interès des d’un tractament perio­dístic. Ho complementarem amb l’opinió i l’anàlisi d’una sèrie d’articulistes i experts en diferents matèries i també diverses seccions fixes. Us oferim també diferents canals de participació en el Torredembarra Actuali­tat, com les Cartes als lectors i la Foto denúncia

Hemeroteca

Tweets recents

Share This