La somatoteràpia: connexió entre cos i ment

EVA REMOLINA / AMIC – 30/12/2023

Enmig de les diverses teràpies que han sorgit per abordar el benestar integral de les persones, la somatoteràpia emergeix com una pràctica que destaca per la seva aproximació holística, que involucra tant el cos com la ment.

La somatoteràpia té el seu orígen en diverses tradicions psicoterapèutiques, com ara la psicoanàlisi, la psicologia humanista i la gestalt. Aquesta disciplina es distingeix pel seu enfocament en la integració del cos i la ment, reconeixent que les emocions i els pensaments estan intrínsecament lligats a les sensacions corporals.

L’objectiu principal de la somatoteràpia és conscienciar i treballar amb les tensions i les emocions emmagatzemades en el cos, que poden derivar-se d’experiències passades o de situacions actuals. A través de diferents tècniques, els professionals de la somatoteràpia guien els clients cap a una millor comprensió i integració de les seves experiències corporals i emocionals.

La pràctica de la somatoteràpia pot variar segons el professional i les seves preferències metodològiques. Tanmateix, algunes tècniques són comunes en aquesta disciplina:

Mindfulness Corporal: La pràctica de la consciència corporal és fonamental en la somatoteràpia. Es fomenta la atenció plena a les sensacions i els moviments corporals, ajudant a connectar amb emocions i pensaments.

Respiració Conscient: S’integra la respiració com a eina per connectar amb les emocions i alliberar tensions. La respiració conscient pot ajudar a regular l’estat emocional i millorar el benestar general.

Moviment i Expressió Corporal: A través de diferents exercicis de moviment i expressió corporal, els clients poden explorar i alliberar tensions emmagatzemades, millorant la seva consciència corporal.

Diàleg i Reflexió: El diàleg amb el terapeuta també és una part integral de la somatoteràpia. A través de converses, es pot explorar i comprendre millor les connexions entre les experiències emocionals i corporals.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This