Quan és el moment d’iniciar una teràpia de parella

EVA REMOLINA / AMIC – 12/5/2023

La teràpia de parella pot ser útil quan una relació enfronta dificultats o conflictes persistents. Aquestes són alguns senyals comuns que podrien indicar que és el moment adequat per a buscar ajuda professional:

1.Si la comunicació entre la parella s’ha tornat tibant, ineficaç o està completament trencada, la teràpia ens pot ensenyar habilitats de comunicació efectives.

2. Si hi ha conflictes que es repeteixen constantment sense resoldre, la teràpia pot ajudar a identificar els patrons negatius i trobar solucions constructives.

3, Falta d’intimitat emocional o física.

4. Si un o tots dos membres de la parella han comès una infidelitat o si hi ha problemes de confiança significatius, la teràpia de parella pot ser un espai segur per a abordar aquests temes difícils.

5, Si s’estan experimentant transicions importants, com l’arribada d’un fill, problemes financers o canvis de treball, la teràpia de parella pot ajudar a adaptar-se i mantenir una relació saludable durant aquests moments estressants.

Aquestes són només algunes raons comunes per a buscar teràpia de parella, però cada situació és única.

Si s’està davant alguna o diverses d’aquestes situacions i es creu necessari acudir a un especialista per a iniciar una teràpia, aquests són els passos que hem de seguir:

1. Recerca d’un terapeuta amb experiència i formació en teràpia de parella. Es poden demanar recomanacions a amics, familiars o professionals de la salut mental, o utilitzar directoris en línia per a trobar terapeutes en la seva àrea.

2. Avaluació inicial: Durant la primera sessió, el terapeuta avaluarà la relació i recopilarà informació sobre els problemes i desafiaments específics que enfronten. També poden discutir les expectatives i metes per a la teràpia.

3. Exploració dels problemes: A mesura que avancin en la teràpia, el terapeuta ajudarà a identificar i explorar els problemes subjacents en la relació. Això implica comprendre les dinàmiques de comunicació, els patrons de comportament i les experiències passades que puguin estar influint en la relació.

4. Desenvolupament d’habilitats: El terapeuta treballarà llaura desenvolupar habilitats de comunicació efectiva, resolució de conflictes i maneig de l’estrès. S’aprendrà a expressar les necessitats i desitjos de manera constructiva i a escoltar activament la parella.

5. Treball en equip i compromís: La teràpia de parella requereix un esforç conjunt i un compromís mutu per a aconseguir canvis positius. És important que tots dos estiguin disposats a treballar en la relació i a implementar les eines i estratègies apreses en la teràpia en la seva vida diària.

6. Seguiment i manteniment: Una vegada assolits els objectius terapèutics, és possible que es decideixi continuar amb sessions de seguiment per a mantenir i enfortir els avanços realitzats. També es pot establir un pla d’acció per a abordar qualsevol desafiament futur que pugui sorgir.

Un terapeuta capacitat pot proporcionar una perspectiva neutral, oferir eines i tècniques efectives, i brindar un espai segur perquè la parella explori i treballi en els seus problemes.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This