Assegurar la llar: motivació i importància

EVA REMOLINA / AMIC – 18/3/2023

L’assegurança de la llar és un tipus de pòlissa que ofereix protecció per a l’habitatge i els béns personals dels propietaris de la casa. En termes generals, existeixen dos tipus de cobertures dins de l’assegurança de la llar, que poden contractar-se juntes o per separat i que són: l’assegurança del continent i l’assegurança del contingut. Expliquem la diferència entre tots dos tipus d’assegurances i com funcionen.

  • Assegurança del continent:

També coneguda com a assegurança de l’estructura, cobreix els elements físics de l’habitatge, com les parets, el sostre, el paviment i les instal·lacions elèctriques i d’aigua, incloent-hi qualsevol mena d’incidents que puguin sofrir aquests elements a causa d’incendis, inundacions, robatoris, vandalisme o actes terroristes, entre altres. Aquest tipus d’assegurança pot a més incloure la protecció d’elements externs a la casa, tals com garatges, piscines, jardins i altres elements estructurals que es trobin dins de la propietat. El cost dependrà del valor de la propietat, la seva ubicació o el tipus de construcció, així com de l’existència d’elements de protecció i seguretat.

  • Assegurança del contingut:

D’altra banda, aquesta assegurança, cobreix els béns personals que es troben dins de la casa, com poden ser mobles, electrodomèstics, joies, roba, aparells electrònics i altres objectes de valor.

L’assegurança del contingut pot oferir diferents nivells de cobertura, depenent del valor dels béns assegurats. Per exemple, una pòlissa pot cobrir només els objectes de valor (joies i art), mentre que una altra pot cobrir tot el contingut de la casa (mobles, electrònica, joies, art…).

El cost d’aquesta mena d’assegurança depèn del valor dels béns assegurats i del nivell de cobertura que es desitgi obtenir.

Comptar amb una assegurança de llar és molt important, no només perquè protegeix la llar i les pertinences en cas de danys o esdeveniments imprevistos, sinó que a més, és un estalvi a llarg termini, perquè el cost de la substitució o reparació dels béns pot arribar a resultar molt car i trobar-nos sense diners en el moment del sinistre per a poder recuperar-los.

Com triar l’assegurança de llar adequada:

  1. Avalua les necessitats personals: Abans de triar una assegurança de llar, hem de pensar què necessitem realment i quin és el preu dels béns. També cal considerar els riscos als quals està exposada la nostra llar i buscar una pòlissa que proporcioni la cobertura adequada per a aquests riscos.
  2. Compara diferents opcions: És aconsellable demanar diferents pressupostos en diverses companyies asseguradores a fi de trobar la millor pòlissa. Compara les primes, les cobertures i les exclusions i assegura’t d’entendre els termes i condicions de cadascuna. Llegeix detingudament els contractes, també, i sobretot, la lletra petita.
  3. Considera els deduïbles, si és el cas: Un deduïble és la quantitat de diners que s’ha de pagar abans que la pòlissa d’assegurança comença a cobrir els costos. Assegura’t d’entendre els deduïbles associats si existeixen, i considera si pots pagar-los en cas d’un esdeveniment desafortunat.
  4. Verifica les exclusions: Les exclusions són els esdeveniments que no estan coberts per la pòlissa. És crucial verificar les exclusions abans de contractar una pòlissa per a assegurar-te que comprens quines coses no queden cobertes. Per exemple, mentre la majoria d’asseguradores contemplen els danys per incendis, vent, calamarsa o caiguda de llamps, els terratrèmols per exemple, no solen estar inclosos.
  5. Pregunta tots els dubtes que tinguis abans de decidir-te per una opció o l’altra.

Foto: GETTY IMAGES

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This