Consells i trucs per a millorar la connexió d’internet a casa

TECNONEWS / AMIC – 28/1/2023

La connexió a internet lenta pot ser un problema molt frustrant per a qualsevol persona que intenti navegar per la web, veure vídeos o fins i tot treballar des de casa. Una connexió lenta pot fer que les pàgines web triguin a carregar, que els vídeos es quedin en pausa constantment mentre carreguen i que les descàrregues siguin interminables, entre altres problemes. Això no només pot ser molest, sinó que també pot afectar significativament la productivitat i la qualitat de vida en la llar.

A més, amb la creixent dependència de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’educació, el treball, la comunicació i l’entreteniment, una connexió a internet ràpida i de confiança s’ha tornat essencial. La qüestió és: com podem millorar la connexió d’internet a casa i maximitzar l’experiència de navegació?

Abans de res: identifica la causa del problema

Identificar la causa del problema de la connexió a internet lenta és essencial per a poder solucionar-ho. Algunes de les possibles causes més comunes inclouen:

 • Distància de l’encaminador: la distància entre l’encaminador i els dispositius connectats pot afectar la qualitat del senyal. Com més lluny estigui el dispositiu de senyal de l’encaminador, menor serà la qualitat del senyal i, per tant, la velocitat de la connexió a internet.
 • Interferència d’altres dispositius: els dispositius electrònics pròxims a l’encaminador, com a televisors, microones, etc., poden interferir amb el senyal de l’encaminador i causar problemes de connexió.
 • Problemes amb el proveïdor d’internet: a vegades, els problemes de connexió a internet poden ser causats per problemes amb el proveïdor d’internet, com una congestió en la xarxa o problemes amb el servidor.
 • Problemes amb l’encaminador: l’encaminador pot estar danyat o no estar configurat correctament, la qual cosa pot afectar la qualitat de la connexió a internet.
 • Velocitat d’internet insuficient: una de les principals causes de la connexió a internet lenta és tenir una velocitat d’internet insuficient. La velocitat d’internet es refereix a la quantitat de dades que es transfereixen per segon, i és mesurada en Megabits per segon (Mbps) o Gigabits per segon (Gbps).

Consells per a millorar la connexió a internet

Una vegada que s’ha identificat la causa del problema de connexió a internet lenta, és possible prendre mesures per a millorar-la. Alguns consells pràctics per a millorar la connexió a internet inclouen:

 • Col·locació de l’encaminador en un lloc central i elevat a la casa, lluny de dispositius electrònics i parets, per a maximitzar la qualitat del senyal.
 • Ús d’un repetidor de senyal per a amplificar el senyal de l’encaminador i millorar la qualitat de la connexió en àrees de la casa on el senyal és feble.
 • Actualitzar el microprogramari de l’encaminador a l’última versió per a assegurar que està funcionant correctament i per a aprofitar les últimes millores en rendiment.
 • Reiniciar l’encaminador per a restablir-lo i eliminar qualsevol problema de configuració o problemes de memòria caixet.
 • Connectar el dispositiu directament a l’encaminador mitjançant cable, que proporciona una connexió més estable i ràpida en comparació amb la connexió sense fil.
 • Connectar a l’encaminador només els dispositius necessaris per a alliberar amplada de banda i evitar problemes de rendiment.
 • Buscar actualitzacions de programari en el dispositiu per a assegurar que està funcionant correctament i per a aprofitar les últimes millores en rendiment.
 • Contractar un pla d’internet de major velocitat per a millorar la connexió a internet.

Seguint aquests consells, és possible maximitzar l’experiència de navegació en la llar i gaudir d’una connexió a internet ràpida i de confiança.

Foto: UNSPLASH

Hemeroteca

Tweets recents

Share This