Noves formes de jubilació: la jubilació activa

EVA REMOLINA / AMIC – 5/11/2022

La jubilació activa es planteja com una nova forma de jubilació que permet garantir la sostenibilitat de les pensions a llarg termini i reduir el seu cost. Es tracta, per tant, d’allargar la vida laboral, compatibilitzant el cobrament de la prestació amb un treball per compte d’altri o propi. I és justament això, la gran diferència que presenta respecte a altres jubilacions flexibles que no recullen la possibilitat de poder-se acollir també els autònoms.

De manera general, el cobrament que correspondria seria el del 50% de la pensió que tocaria respecte a una jubilació completa. Els autònoms a més, poden arribar a cobrar fins al 100% si tenen almenys un treballador contractat.

Per a beneficiar-se d’aquesta jubilació cal complir tres requisits bàsics.

– Haver complert l’edat legal de jubilació, una edat que com sabem va augmentant cada any.

– Haver cotitzat els anys exigits per a tenir dret al cobrament del 100% de la prestació.

– I que el treball que es continuï exercint, sigui en el sector privat.

Durant aquest període, es cotitza a la Seguretat Social només per IT (incapacitat temporal) i per Contingències Professionals, és a dir, un 3,3% de la base reguladora, al qual caldrà sumar-li un 9% en concepte de “cotització especial de solidaritat”, percentatge que es repartiran entre empresa i treballador, corresponent un 2% a aquest últim.

Altres particularitats d’aquesta jubilació és que les persones sotmeses a ella, tenen  la consideració de pensionistes a tots els efectes.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This