Aprendre anglès en l’edat adulta

EVA REMOLINA / AMIC – 1/11/2022

Sempre s’ha dit que el bilingüisme des d’edats primerenques proporciona molts beneficis als nens, a més que començar des de petits ho fa més fàcil,  degut en gran part a la plasticitat que té el cervell en els primers anys de vida.. De fet, molts estudis han demostrat que aquelles persones que van començar a estudiar anglès des de ben petits, aconseguien millor fluïdesa i una pronunciació més similar a la d’un nadiu que els que començaven una mica més grans. És per això, que el més aconsellable és que des de petits s’integri un segon idioma en la rutina diària per a uns millors resultats. Però a més d’uns majors coneixements de la llengua estrangera, estudiar idiomes des de petits els dona altres beneficis com:

– Millorar les habilitats socials

– Facilitat per a realitzar diverses coses alhora

– Un major desenvolupament cognitiu i intel·lectual.

No obstant això, el fet que en els nens sigui més fàcil l’aprenentatge, no significa que no es pugui aprendre un nou idioma en l’edat adulta. És cert que l’adult es troba amb algunes dificultats afegides com la falta de temps o un major sentit de la vergonya a l’hora de pronunciar i expressar-se, però posseeixen altres avantatges sobre els nens com poden ser:

– Més motivació per aprendre.

– Coneixement i domini de diferents tècniques d’estudi.

– Un vocabulari més ampli, la qual cosa permet fer més abstraccions de tipus gramatical.

– Més facilitat de concentració.

– Major experiència de la vida que dota de millors eines a l’hora d’aprendre i associar conceptes i entendre significats.

Entre els beneficis que aporta aprendre un nou idioma (a més del domini de l’idioma en si) és, l’enfortiment de la memòria i l’establiment de nous vincles i amistats.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This