Butà vs propà: quin és millor

EVA REMOLINA / AMIC – 26/6/2022

El butà i el propà són dos hidrocarburs que s’extreuen del petroli i del gas natural. Aquests gasos són nets, no tòxics i manquen en origen de color i olor, si bé durant el procés, se’ls afegeix una substància que li dona una olor característica perquè pugui detectar-se en cas d’una possible fuita.

Si bé provenen del mateix lloc, la seva composició no és la mateixa, si bé aquesta no és única característica per la que es diferencien l’u de l’altre:

– El pes: el propà és un 20% més lleuger, ja que conté menys carboni i també menys hidrogen que el butà.

– Les condicions climàtiques: el butà suporta molt menys el fred, per la qual cosa en aquelles zones on les temperatures descendeixen a valors negatius, és millor utilitzar el propà.

– Subministrament: el butà es ven tan sols en bombones petites (màxim 12 kg) pel que és més fàcil de transportar. El propà per la seva part, pot trobar-se tant en bombones, com a granel o canalitzat.

– Poder calorífic: tots dos donen molta calor, no obstant això, el butà per a produir la mateixa energia, requereix més combustible.

– Preu: encara que podem trobar tots dos gasos a preu liberalitzat o regulat, el preu del butà és inferior, el que el fa més aconsellable per petit consum.

Tots dos hidrocarburs poden fer-se servir indistintament, per tant si es volgués passar de l’un a l’altre, n’hi ha prou amb ajustar la pressió, substituir els filtres i assegurar-se que l’equip pot ser usat pels dos tipus de gasos.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This