Revisions de manteniment del vehicle, cada quant fer-les

EVA REMOLINA  / AMIC – 14/5/2022

El pas del temps i l’ús, fan que les diferents peces i components de l’automòbil es desgastin i perdin la seva eficàcia, per la qual cosa es fa tan necessari tenir les revisions actualitzades. I encara que la seguretat és el motiu més important, no és l’únic, ja que mantenir adequadament el cotxe pot suposar-nos a més, un estalvi considerable de diners en evitar-nos avaries molt més costoses.

La periodicitat de les revisions dependrà de diversos factors, com la marca i model del vehicle, antiguitat d’aquest, la freqüència de l’ús o fins i tot la nostra manera de conduir, però de manera generalitzada, aquests vindrien a ser els terminis aproximats per a assegurar-nos unes condicions òptimes:

 La primera revisió (si el vehicle és nou) als 15.000 km o a l’any a comptar des de la compra (al que s’arribi abans). El manteniment consisteix, a més d’una revisió bàsica (mirar l’estat dels frens, els pneumàtics i les llums, canvi de filtres (oli, aire i pol·len) i canvi de líquids), en comprovar que tot funciona de manera correcta.

 La segona revisió arriba sobre els 30000 km. A més de tot l’anterior, es revisaran els sistemes de seguretat.

– A partir d’aquí, cada 15000 km sempre és necessari canviar l’oli i els filtres, així com revisar l’estat de les pastilles i els pneumàtics.

 Cada 60.000 km es recomana revisar i, si escau, substituir la corretja de distribució i el líquid de frens. La corretja, almenys, com a màxim als 100.000 km. El catalitzador és una altra peça que sol canviar-se quan s’aconsegueix aquesta xifra de 60.000 km.

– Cada 40.000 km el filtre de combustible.

– Cada 25.000 km aproximadament, l’amortidor.

– El canvi de pneumàtics ha de realitzar-se sempre que estiguin desgastats o presentin algun tall o defecte

Encara que com hem dit aquestes són dates orientatives, sempre s’han de seguir les instruccions de cada fabricant.
És important també, en el cas que el cotxe sigui nou, respectar al màxim els terminis per a evitar perdre la garantia que ofereix la marca.

Per últim cal saber, que les revisions no han de passar-se obligatòriament en un taller oficial, sinó que poden fer-se en qualsevol altre taller sempre que aquest estigui autoritzat i respecti les garanties del fabricant i compti amb professionals qualificats per a evitar problemes posteriors.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This