Com evitar els lladres del temps

EVA REMOLINA / AMIC – 24/4/2022

Els lladres del temps són distractors que ens aparten l’atenció de les tasques que realitzem i ens fa ser menys eficaces en el nostre treball. Sovint, aquestes interrupcions que ens van restant minuts cada dia, són inapreciables i altres vegades en canvi són més evidents. Siguin com siguin, convé identificar-les per a poder millorar la nostra productivitat i la nostra satisfacció personal.

Existeixen dos tipus de lladres dels temps: els interns i els externs.

Els interns provenen de nosaltres mateixos, dels nostres comportaments, les nostres percepcions i de les decisions que anem prenent al llarg del dia. Alguns d’ells són:

– La falta de comunicació.

– La indecisió o inseguretat a l’hora de prendre decisions o afrontar responsabilitats.

– La son o cansament que pot minvar-nos la capacitat de reacció i el temps de resposta.

– La falta d’atenció o concentració, tant pel motiu anterior com. per qualsevol altre com el soroll, la temperatura, etc.

– El perfeccionisme i l’autoexigència amb nosaltres mateixos.

– La desorganització o el desordre.

– Les multitasques.

– L’estrès i l’ansietat.

– El no saber dir no, ja sigui per un sentiment de culpa, per fer-nos valorar, per evitar conflictes…

– La procrastinació (deixar les tasques per més tard, sigui perquè ens resultin tedioses o perquè siguin complexes).

 

Els lladres externs per la seva banda, són aquells que provenen de l’exterior i tot i que no es poden evitar (perque són intrínsecs a la feina), sí que poden gestionar-se millor perquè els seus efectes ens afectin quant menys, millor. Entre els més habituals es troben:

– Les trucades telefòniques.

– Les reunions.

– Els mails.

– Els whatsapps.

 

Per a evitar-los, aquestes són algunes de les pautes que haurien de seguir-se:

– Planificar tres o quatre moments al dia per obrir mails, evitant tenir l’aplicació oberta sempre, ja que cada vegada que entra un missatge ens veiem temptats a atendre’l en aquell mateix moment.

– No connectar-se a les xarxes socials.

– Si és necessari, apagar el mòbil en aquells moments que necessitem una major concentració. Altres opcions vàlides serien: fer ús d’auriculars, tancar la porta del despatx o avisar als companys que durant un temps no se’ns interrompi.

– Convocar a les reunions tan sols a les persones estrictament necessàries i fixar una hora de començament i una hora de finalització. A més, és aconsellable que tots els assistents portin preparat el material necessari, per a no desaprofitar el temps. Es molt comú també, gravar la reunió perquè altres persones que puguin estar interessades en el seu contingut puguin visualitzar-la en qualsevol moment.

– Posar límits.

– Valorar si les urgències ho són realment o poden esperar.

– Respectar el treball dels altres.

– Delegar: no es pot controlar absolutament tot, ni tampoc fer-ho tot nosaltres mateixos.

Foto: GETTY IMAGES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This