La nova llei de trànsit

EVA REMOLINA / AMIC – 12/3/2022

El 21 de març és el dia que entrarà en vigor la nova Llei de trànsit que porta bastants canvis respecte a la normativa anterior i l’objectiu primordial de la qual és el de reduir la sinistralitat en les carreteres espanyoles.

Entre els canvis més significatius, es troben:

– A partir d’ara no es podrà sobrepassar els 90 km/hora en les carreteres convencionals sota cap pretext, ni tan sols el d’avançar, quan abans sí que estava permès depassar en 20 km/hora aquesta velocitat màxima.

– La pèrdua de punts per l’ús del mòbil o la manipulació de qualsevol dispositiu electrònic s’endureix, passant a ser de 6 punts.

– També serà motiu de sanció, per tant, l’ús de detectors de radars, encara que aquests estiguin apagats o inutilitzats. En aquest cas, 3 punts.

– Sis punts igualment s’emportaran els qui avancin a ciclistes i no mantinguin els 1,5 m de distància obligatòria.

– No portar el cinturó de seguretat, serà motiu d’una pèrdua de 4 punts.

– Llançar burilles o qualsevol altre objecte a la via pública, costaran a partir d’ara 6 punts.

– No usar casc, 4 punts.

– La recuperació dels punts inicials podrà aconseguir-se al cap de 2 anys de no haver comès cap infracció.

– Un altre canvi és que serà considerada una infracció greu estacionar o parar en un carril bici.

– També ho serà no respectar les zones de baixes emissions.

– Pel que fa a l’alcohol i al consum de drogues, aquests estaran més penalitzats que mai. Els menors de 18 anys hauran de conduir (ciclomotors, bicicletes o patinets) amb una taxa de 0 alcohol; els majors de 18 anys, però amb menys de 2 anys de carnet, no podran excedir d’una taxa d’alcohol en sang superior als 0,3 g (0,15 en aire), mentre que per als conductors amb més de 2 anys de carnet, es mantindran en el 0,50 (0,25 en aire).

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This