Aspectes a valorar a l’hora de triar l’escola dels nostres fills

EVA REMOLINA / AMIC – 27/2/2022

Triar el col·legi dels nens és una decisió important, ja que en ell passaran molts anys de la seva vida. Es per això, que per a molts pares, aquest període de cerca pot arribar a ser molt estressant per la por a equivocar-nos. Estem parlant del futur dels nostres fills i és totalment normal sentir certa inquietud. A més, el procés es fa més complex a causa de la gran varietat de centres, tots ells amb diferents ideologies i projectes.

El primer descart que hem de fer i que centrarà la nostra cerca, és el tipus d’escola que preferim: públiica, concertada o privada. En el cas de triar un centre d’ensenyament que no sigui gratuït, cal valorar el cost total que haurem d’assumir i que no només comportarà la matrícula i la quota mensual, sinó també d’altres despeses dels quals ens haurem de fer càrrec durant el curs, tals com el material, els uniformes (si s’escau), les sortides culturals, etc. tot això que siguin despeses extres, per tal de trobar-nos més endavant amb cap mena de sorpresa.

En segon lloc, un altre aspecte bàsic i que anirà delimitant el nombre de centres, és l’ideari del col·legi: si segueix una educació religiosa o laica; quins valors es fomenten entre l’alumnat…, quelcom fonamental perquè aquests principis que s’inculquin a l’aula no xoquin amb la nostra mentalitat, creença o manera de viure.

Un tercer aspecte, però no menys important, és el projecte educatiu del centre. Aquest inclou tant l’organització del mateix (horaris), oferta d’activitats extraescolars, si es respecten els ritmes de cada alumne, com es distribueixen els grups, si hi ha exàmens o no, si tenen per norma posar deures a casa o no, quins tipus d’idiomes s’imparteixen, si es treballa sobre llibres, fitxes o dispositius electrònics, tipus de professorat, sistemes d’amonestacions i justificació de les absències, normes internes, ràtio d’alumnes per classe, com s’atenen els alumnes amb alt potencial o a aquells amb necessitats especials, etc.

I finalment, altres temes com les instal·lacions que posseeix el col·legi: nombre de patis, espais a l’aire lliure, existència o no de piscina, instal·lacions esportives (si són modernes o s’han quedat obsoletes), si el menjar que se serveix al menjador s’elabora en el mateix centre o prové d’un servei de càtering, varietat del menús i atenció d’al·lèrgies alimentàries, si es permet portar menjar de casa en carmanyola, si existeix transport escolar i quines rutes existeixen, si hi ha possibilitat de permanències i quins horaris tenen, proximitat al domicili, etc.

Tots aquests punts i més, s’han de valorar detingudament i tenir molt en compte a fi de triar aquell centre que s’adapti més a les nostres necessitats i que compleixi millor amb les expectatives que ens havíem marcat.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This