La pujada del IPC: un malson per als llogaters

EVA REMOLINA / AMIC – 16/1/2022

La Llei d’Arrendaments Urbans és la norma que regula tots els aspectes relacionats amb els contractes de lloguer. Entre ells, un dels que causa més controvèrsia és sens dubte el de l’increment anual de la renda. Tant és així, que en l’última dècada, el seu article 18, que és concretament el que regula l’actualització d’aquesta, s’ha vist modificat en nombroses ocasions. De fet, si llegim la llei, en cap moment estableix quant cal pujar la renda ni quin és l’índex que ha de prendre’s com a referència, però sens dubte el més utilitzat és el de l’IPC (Index de Preus al consum).

L’IPC es publica en la web de l’Institut Nacional d’Estadística de forma mensual i pren com a base els preus dels productes més consumits pels espanyols, la denominada cistella de la compra. Així, si aquest resulta positiu, indica que els preus han pujat i si és negatiu que aquests han baixat. Aquest any, l’IPC ha sofert un increment que no es veia des de feia molts anys i que encarirà de mitja, uns 40 euros el preu mensual del lloguer.

Hem de tenir en compte, que l’IPC difereix d’una comunitat autònoma a una altra, per la qual cosa pot haver-hi diferències notables entre els preus de les diferents províncies segons a quina ens trobem.

L’actualització dels lloguers només pot realitzar-se (en cap cas és obligatòria, encara que si l’habitual), si han transcorregut almenys dotze mesos des de la data de formalització del contracte o la seva renovació i que aquestes actualitzacions només poden aplicar-se a partir del mes següent al qual ha estat comunicat al llogater, estant prohibit fer-lo amb efectes retroactius.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This