Les Targetes Revolving : què són

EVA REMOLINA / AMIC – 8/12/2021

Tot i que les més utilitzades són les de Wizink i Citybank, altres societats privades que tenen com a activitat la de prestar diners, així com algunes de les entitats bancàries del nostre país (com Bankinter o Banc de Santander) emeten o han emès en el passat aquest tipus de targetes, denominades també Targetes Abusives. Igualment les podem trobar en comerços coneguts com la Targeta Oney de Alcampo o la Carrefour Pass, entre altres.

Són targetes de crèdit que financen compres o concedeixen diners en efectiu a canvi d’un T.A.E. (interessos) molt elevat, que pot fins i tot arribar al 27%.

Per a saber si una targeta que tenim és Revolving o no, n’hi ha prou amb buscar els rebuts o extractes mensuals i comprovar si el tipus d’interès supera el 20%, tipus que ja es considera usura. I és que segons una sentència del Tribunal Suprem “els interessos remuneratius, són considerats usurers, quan aquest interès és notablement superior al normal dels diners i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas.”

Per tant, si disposem d’una targeta revolving, podem emprendre accions legals contra l’entitat bancària o la societat que la va emetre, emparats per la Llei de 23 de juliol de 1908 de Repressió de la Usura. En aquests casos, podrem reclamar tots els interessos dels crèdits, en considerar-se nul el contracte signat sota aquestes condicions.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This