Transformació Digital i Ciberseguretat

TECNONEWS /AMIIC – 7/12/2021

La transformació digital està impulsant els canvis a un ritme cada vegada major. No obstant això, les empreses no són les úniques que innoven. Els ciberdelinqüents també ho fan. A mesura que el panorama de les amenaces evoluciona, les defenses tradicionals són cada vegada més ineficaces. Les organitzacions necessiten eines modernes que il·luminin els punts cecs per a oferir visibilitat des del núvol fins al centre de dades. Necessiten professionals de la seguretat que puguin parlar el llenguatge del risc empresarial. Juntes directives que estiguin disposades a escoltar. I una estratègia tecnològica basada en la comprensió de què no es tracta de “sí”, sinó de “quan” es produeix una bretxa.

És hora de canviar el joc a l’hora d’enfrontar-se als atacants

L’actual carrera armamentística de la ciberseguretat exigeix una innovació constant per ambdues parts. L’economia de la ciberdelinqüència valorada en bilions anuals proporciona un entorn fèrtil perquè prosperin i es disseminin noves TTPs (Tàctiques, Tècniques i Procediments). Així doncs, com afronta el sector el repte de defensar-se contra aquest objectiu en constant evolució?

Les empreses han d’evitar que els ciberdelinqüents entrin en la seva organització, però també han de tenir les eines necessàries per a detectar comportaments sospitosos si es colen en la xarxa. Si ho fan amb eficàcia, les organitzacions poden detectar i contenir els incidents abans que tinguin l’oportunitat de convertir-se en una cosa més greu.

Tot es pot aturar fins que l’atacant aconsegueix el seu objectiu. Però el personal de resposta a incidents no pot treballar a cegues. Necessiten les eines adequades per a maximitzar la productivitat dels analistes i ajudar-los a trobar l’agulla en el paller.

Com pot ajudar Vectra AI

La plataforma líder de detecció i resposta a les amenaces ajuda les organitzacions a mantenir-se fora de perill detectant i interrompent als atacants abans que puguin causar algun mal. Com ho fem? Adoptant un enfocament de seguretat en el núvol impulsat per la IA, que fa costat als equips del Centre d’Operacions de Seguretat (SOC) en permetre’ls prioritzar els esdeveniments basant-se en avaluacions precises de les amenaces.

La plataforma Cognito de Vectra accelera la detecció i recerca d’amenaces utilitzant algorismes intel·ligents per a enriquir les metadades de la xarxa que recull i emmagatzema amb el context adequat. És aquest context el que permet als analistes del SOC detectar, caçar i investigar amenaces conegudes i desconegudes en temps real. El resultat? Una seguretat proactiva que permet a les empreses aprofitar el millor de l’home i de la màquina per a minimitzar el risc cibernètic per a arribar a un món digital més segur i protegit.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This