Un servei de proximitat per tenir cura de les persones al seu domicili

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ofereix una atenció personalitzada amb un conjunt de professionals qualificats que s’adapta a totes les necessitats. El SAD és un conjunt de recursos i accions dirigides a les persones que, per raó d’edat, malaltia o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia. Aquests serveis es presten, principalment, en el domicili de la persona usuària o família per tal de resoldre dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal, amb la finalitat de promoure una millor qualitat de vida.

Els serveis que es presten principalment són la cura de la persona, la cura de la llar i l’atenció a les famílies.

Aquests serveis es poden complementar amb altres modalitats d’atenció com ara bugaderia, podologia, menjar a domicili, teleassistència, ajudes tècniques i adaptatives de la llar i els serveis d’altres xarxes assistencials.

Entre els principals objectius del SAD destaquen els següents: mantenir les capacitats preservades i compensar la pèrdua d’autonomia, oferint suport per dur a terme les activitats de la vida diària; fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables (alimentació, higiene, exercici físic…); conservar l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat, potenciar la integració i la participació en l’entorn més proper, i donar suport a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència o exclusió social, per tal de prevenir crisis o claudicacions.

El servei d’atenció a domicili es basa en programes d’atenció individualitzada per tal d’afavorir l’increment de l’autonomia personal en el seu medi habitual que permeti gaudir d’un projecte de vida satisfactori i digne, evitant o retardant l’ingrés en centres residencials.

Per accedir al servei d’atenció a domicili públic cal tramitar la Llei de dependència a través dels Serveis Socials de la zona de residència de la persona o família destinatària i reunir els requisits necessaris.

S’establiran criteris de prioritat per a l’assignació del servei basats, principalment, en el grau de necessitat i, secundàriament, en la renda disponible i en altres criteris que en cada cas es considerin adequats.

Davant de la creixent demanda d’aquest tipus de servei hi ha empreses com la Tecla a Casa, degudament acreditades per la Generalitat de Catalunya, que presten una atenció personalitzada amb un conjunt de professionals qualificats que s’adapta a les necessitats de cada persona o família. És un servei que està disponible els 365 dies de l’any durant les 24 hores del dia, a torns o a través d’un servei integral d’empleat de la llar.

També ofereix altres serveis com formació a cuidadors, planificació i execució d’obres d’adaptació a la llar, assessorament en ajudes tècniques, menjars saludables a domicili, acompanyaments hospitalaris, visites mèdiques, compres, tràmits, etc.

Foto: Els serveis que es presten principalment són la cura de la persona i l’atenció a les famílies./ XARXA SANTA TECLA

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This