Portar en moto als nens

EVA REMOLINA / AMIC – 7/11/2021

L’edat per a poder portar a un nen “de paquet” en la moto és de dotze anys, si bé, de manera excepcional poden anar els majors de set anys sempre i quan el conductor sigui el pare, la mare, el tutor legal o una persona degudament autoritzada.

Si ja són moltes les precaucions que s’han de prendre per anar en moto, són moltes més quan es tracta de que portem a un menor, les quals poden resumir en les següents:

– Han de disposar de respatller per a poder recolzar-se i subjectar-se, ja sigui, el d’una cadira especialment dissenyada a aquest efecte, el mateix seient de l’acompanyant o un maletí col·locat en la part posterior.

– El casc que utilitzin els menors ha de ser infantil, homologat i de la talla correcta, estant totalment prohibit fer servir un casc d’adult. I si bé el casc és l’únic element que marca la normativa com a obligatori, sempre és aconsellable la utilització de roba de protecció (sobretot colzeres i genolleres).

– Els peus han d’anar degudament recolzats en els estreps, no podent quedar els peus penjant en cap cas. Si és així, haurem de comprar uns estreps especials per a ells o allargar els originals a l’altura del nen.

– El seient que ha d’ocupar el menor sempre serà el posterior al de l’adult, per la qual cosa mai podrà anar entre l’adult i el manillar, encara que siguin trajectes molt curts.

– S’ha de tenir especial cura amb la forma de conduir, evitant les frenades brusques i les accelerades, ja que el menor sol tenir menys força de subjecció i podria caure. A més, en el moment de frenar, és millor utilitzar primer el fre posterior i posteriorment el davanter, per a evitar que el nen pugui desplaçar-se cap endavant.

– Abans de pujar a la moto, cal donar indicacions al nen de com ha de ser el seu comportament per a evitar accions o moviments que posin en perill l’estabilitat de la moto o la distracció del conductor.

– Si el menor porta sabates amb cordons, assegurar-se que estiguin ben lligats abans de pujar. D’aquesta manera evitarem que aquests puguin enganxar-se a algun element de la moto i provocar una caiguda.

– Quan el menor pugi a la moto o es baixi d’ella, ho farà sempre pel costat de la vorera.

– Caldrà tenir especial compte amb el tub d’escapament, perquè no es produeixi cap cremada.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This