El creixement del rènting de vehicles

EVA REMOLINA / AMIC – 9/10/2021

El rènting és un lloguer de llarga durada, al final del qual pots comprar el vehicle o retornar-lo i iniciar un nou contracte. Dos són les causes per les quals el rènting de vehicles està en alça. D’una banda, els nous hàbits en el desplaçament, incrementats a partir de la pandèmia que ha provocat una priorització de l’ús del vehicle particular en detriment del transport públic per motius de salut i por al contagi, i d’altra banda, la cada vegada més freqüent sensibilització per la protecció del medi ambient.
El rènting presenta molts avantatges respecte a la compra, entre les quals destaquen: la gran flexibilitat que ofereix per a canviar el vehicle cada tres o quatre anys o la despreocupació total per despeses o successos imprevistos, ja que en la quota de lloguer s’inclou l’assegurança, els impostos les reparacions, la ITV i fins i tot, els canvis dels pneumàtics, suposant un estalvi d’uns 3000 euros anuals. Aquestes són sens dubte els motius principals que fan que aquest tipus de modalitat de finançament hagi pujat des de principi d’any un 20% respecte a l’exercici anterior.

Algunes altres avantatges són:
– Tenir sempre la possibilitat de disposar dels últims models que hi han al mercat.
– No requereix un gran desemborsament, per la qual cosa no s’assumeix tant risc econòmic, en un moment amb un futur cada vegada més incert.
– Major facilitat per a canviar de vehicle si la situació personal /familiar canvia (major nombre de membres, capacitat adquisitiva…).
– Poder adquirir el vehicle al venciment del contracte, o bé retornar-lo.

No obstant això, hi ha casos en els quals no s’aconsella aquesta pràctica, i és per exemple quan ens plantegem mantenir el cotxe durant un llarg periode de temps, ja que tot i que els rènting poden allargar-se fins a deu anys, l’habitual és que se signin com a màxim per un periode de cinc o sis anys. Però aquest no seria l’únic inconvenient, ja que a més:
– No ets el propietari del vehicle, per la qual cosa no pots realitzar cap modificació d’aquest o afegir accessoris.
– Tens un límit de quilòmetres a l’any que es pacta en el contracte. Passar-te d’allò estipulat, suposa un cost adicional.
 Com qualsevol altre tipus de contracte si no ho compleixes, comporta una penalització.
 No es pot portar el cotxe a un taller de liure elecció, sinó a aquells centres marcats per l’empresa del rènting.
– Si ets un particular, el rènting no suposa cap avantatge fiscal.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This