Convoquem el 2n Premi de narrativa curta Far de la Torre – Torredembarra Actualitat

El Torredembarra Actualitat ha convocat el 2n Premi de narrativa curta Far de la Torre – Torredembarra Actualitat. Com a novetat d’enguany trobareu que el premi literari es divideix en dues categories, afegint-hi una segona de narrativa infantil, amb un premi en metàl·lic de 150 euros. També incorporem la guanyadora de la primera edició com a membre del jurat. En aquesta pàgina trobareu les bases per poder participar-hi. Us animem a fer-ho. Teniu temps fins al 24 d’octubre.

Bases

1.-El 2n Premi de narrativa curta Far de la Torre – Torredembarra Actualitat es convoca en dues categories. El premi està subjecte a la normativa legal vigent.

Categoria narrativa adulta amb un premi per al/la guanyador/a de 250 euros.

Categoria narrativa infantil amb un premi per al/la guanyador/a de 150 euros.

2.-En les dues categories hi poden participar totes les persones a partir de 16 anys.

3.-La narració en ambdues modalitats ha d’estar ambientada almenys parcialment a Torredembarra o en l’àmbit de la subcomarca del Baix Gaià.

4,-Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i escrites en llengua catalana. L’extensió màxima de l’obra serà de 10 pàgines.

5.-No hi podrà participar el/la guanyadora de l’edició anterior en la categoria en què va ser premiat/da.

6.-Les obres que es presentin no es podran haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació i no podran haver estat guardonades amb anterioritat.

7.-Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça redaccio@TDBactualitat.cat en format PDF, a 1,5 espais amb la font Arial i cos de lletra 12. El treballs hauran d’estar signats amb pseudònim. S’adjuntarà un segon document amb el títol del treball, on s’inclouran les dades de l’autor/a: nom i cognoms, DNI, edat, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte. S’indicarà la categoria a la qual s’opta.

8.-El termini d’admissió de les obres acabarà dia 24 d’octubre de 2021. El lloc de presentació serà l’adreça electrònica esmentada a la base anterior.

9.-El jurat de les dues categories estarà integrat per les persones següents:

◗ Maria Dolores García Pastor

◗ Marta Magrinyà Masdéu

◗ Carles Marquès Virgili

◗ Josep Antoni Nieves Alarcón

◗ Raquel Martínez López

Actuarà com a secretari Jordi Salvat, director del Torredembarra Actualitat.

10.-Els premi i la seva dotació serà indivisible i el veredicte del jurat serà inapel·lable.

El jurat, si ho considera adient, podrà declarar desert el premi.

11.-El veredicte emès pel jurat es farà públic durant el mes de novembre de 2021 i s’intentarà realitzar un acte de lliurament del premi aquell mateix mes si la situació sanitària ho permet.

12.-Torredembarra Actualitat publicarà l’obra guanyadora en l’edició en paper i web.

13.-Tots els arxius dels textos rebuts s’eliminaran un cop lliurat el premi.

14.-El simple fet de presentar obres a aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tindrà la facultat d’interpretar-les o de resoldre les circumstàncies que no hi siguin previstes.

Foto: Una imatge de la presentació del llibre que ha aplegat els relats guanyadors i finalistes de la primera edició del premi. / CAROL CUBOTA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This