Què fer davant uns inquilins conflictius?

EVA REMOLINA / AMIC – 2/10/2021

Llogar un habitatge suposa per a algunes persones una font d’ingressos important i per a unes altres, una situació forçosa, perquè en molts casos els propietaris es veuen obligats a llogar per a afrontar les hipoteques, i que d’una altra forma, no podrien liquidar. Quan els llogaters són responsables i estan al corrent de pagament, aquesta opció sempre és millor a tenir l’habitatge desocupat, perquè a més de no deteriorar-se tant, s’evita l’ocupació, un gran problema que va creixent en els últims anys. No obstant això, quan els propietaris s’enfronten a problemes com a impagaments freqüents, desperfectes en l’habitatge, sorolls, conductes inapropiades amb els veïns, subarrendaments totalment prohibits o incompliment d’algunes de les clàusules contractuals, el lloguer pot convertir-se en un autèntic suplici.

Quan ens trobem davant alguna d’aquestes situacions no desitjades, hi ha una sèrie de passos que hem de seguir:

1. El primer pas és intentar una solució per la via amistosa, i aquesta passa inexorablement pel diàleg. Per tant, primer haurem d’advertir al llogater dels problemes que comporta la seva actitud. A vegades, no som conscients d’estar causant un perjudici i si fos aquest el cas, en el millor dels supòsits, una simple conversa podria acabar amb el problema. Si per contra, els comportaments incívics persisteixen, passaríem a la segona fase.

2. Enviament d’un burofax. D’aquesta manera aconseguirem deixar evidència per escrit de que l’hem informat i li notificarem que de continuar de la mateixa manera, interposarem les accions legals pertinents. Amb el burofax tindrem una prova que ens serà de molta utilitat per a demostrar els fets davant les autoritats judicials, en el cas d’iniciar algun procés.

El burofax pot ser enviat pel propietari, però també podria ser enviat pel president de la comunitat de veïns, si els està afectant d’alguna manera.

3. Les denúncies davant la policia o els mossos d’esquadra també poden ser vàlides quan existeixin amenaces a altres persones, actes vandàlics o hi ha constància d’operacions fraudulentes, com ara drogues, prostitució, subarrendament, etc.

4. Demanda judicial. Sempre ha de ser l’última opció, però a vegades ens veurem obligats, si veiem que la persona no desisteix de les seves accions. Amb la demanda, sol·licitarem la resolució del contracte. Cal tenir en compte que a partir d’aquest moment però, el camí no serà gens fàcil, perquè la tensió anirà en augment i també és possible que les seves amenaces o mal comportament envers l’habitatge. Aquesta demanda, també podrà ser interposada per la comunitat (amb l’aprovació de la Junta) i, no només anirà contra l’arrendatari, si no que pot dirigir-se a més a més contra el propietari, si aquest en sap del problema i no ha fet res per a solucionar el conflicte.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This