Com eliminar l’olor d’humitat d’una casa

CONSUMER-EROSKI.COM / AMIC

El problema més comú d’una mala olor a la llar, solen ser la floridura i els fongs, propiciats per la humitat, la poca llum i la manca de ventilació. La prevenció és important: mantenir la casa airejada i amb entrada de llum natural. Mantenir una bona ventilació és senzill a l’estiu, però en altres èpoques de l’any es complica. A l’hivern, hem d’aprofitar les hores menys fredes per obrir les finestres durant breus períodes. Cinc minuts són suficients.

Sovint, el problema no és la falta de ventilació, sinó causes internes, com canonades trencades, goteres o altres filtracions que causen taques d’humitat en la paret. Eliminar les males olors en aquests casos és més complicat, puix exigeix erradicar el motiu que l’origina.

La recomanació és identificar el problema i posar-hi solució al més aviat possible i un cop bloquejada la fugida d’humitat, netejar bé la zona per treure els fongs o bacteris que romanguin.

També a part d’erradicar el problema, es pot recórrer a l’ús de diferents elements que aportin aromes agradables. Els més emprats són el bicarbonat de sodi, posar plantes o flors aromàtiques i la col·locació d’espelmes o encens. Pel que fa als dispositius electrònics, els deshumidificadors o els purificadors d’aire són molt útils.

Foto: ISTOCK.COM

Hemeroteca

Tweets recents

Share This