Un 10% de persones amb discapacitat intel·lectual ocupades a l’empresa ordinària ha perdut la feina per la pandèmia

Social.cat / AMIC

Un observatori realitzat per les federacions ACTAS, AMMFEINA i Dincat entre les respectives entitats sòcies confirma els efectes devastadors de la pandèmia de la Covid-19 sobre l’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental. En concret, i segons les dades aportades per 37 entitats i una mostra de 3.220 persones, la destrucció de llocs de feina al mercat laboral ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb un problema de salut mental entre els mesos de març i setembre va ser del 9,3%.

En aquests sis mesos es va passar de 1.426 persones ocupades a 1.292. Aquesta xifra, però, podria ser només “la punta de l’iceberg”, adverteixen. A principis de setembre, més de 150 de les 1.292 persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental participants a l’observatori que tenien un contracte laboral en vigor encara no treballaven amb normalitat. Això suposa que la xifra estimada sobre la destrucció de llocs de feina podria créixer fins al 20,3%.

La conseqüència directa d’aquesta destrucció de llocs de feina és que les entitats socials que gestionen serveis i programes d’orientació laboral han patit un increment de més de 16 punts de la demanda de participació en aquests recursos de recerca de feina.

Apostar per oferir suports adaptats per mantenir la feina

El daltabaix econòmic provocat per la pandèmia de la Covid-19 dibuixa un escenari laboral “molt incert i preocupant”, diuen les entitats, per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones amb problemes de salut mental, dos dels grups de població que de manera estructural més dificultats registren en l’accés al mercat de treball ordinari.

Davant aquesta realitat, el sector insta l’administració pública a promoure polítiques actives d’ocupació que afavoreixin la inserció laboral d’aquestes persones i posin a la seva disposició els suports necessaris per mantenir els seus llocs de feina. D’una banda reivindiquen l’aplicació de mesures d’acció positiva en els diferents programes de les polítiques actives d’ocupació i serveis d’orientació, intermediació, acompanyament i suport i, de l’altra, el reconeixement de la metodologia del Treball amb Suport (TaS) com un servei especialitzat i amb pressupost específic.

El TaS és un model d’inclusió laboral que facilita la incorporació de col·lectius  amb especials  dificultats a l’empresa ordinària, a través d’estratègies i procediments de suport ajustats a les necessitats de la persona treballadora, oferint un suport continuat  tant a la persona com a l’empresa.

Foto: FUNDACIÓ MARESME

Hemeroteca

Tweets recents

Share This