DARRERS DIES l 1r Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat

REDACCIÓ – Torredembarra, 23/9/2020

El Torredembarra Actualitat celebrarem el nostre primer any d’existència el proper mes de novembre. Entre els actes i iniciatives que volem portar a terme, el primer el donem a conèixer en aquest número d’agost: la convocatòria del 1r Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat. En aquesta pàgina trobareu les bases per poder participar-hi. Us animem a fer-ho. Teniu temps fins al 23 d’octubre.

 

Bases

El 1r Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat està convocat en una única modalitat i un únic premi per al/la guanyador/a de 250 euros. El premi està subjecte a la normativa legal vigent.

1.- Hi poden participar totes les persones a partir de 16 anys.

2.- La narració ha d’estar ambientada almenys parcialment a Torredembarra o en l’àmbit de la subcomarca del Baix Gaià.

3.- Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i escrites i la llargada màxima de l’obra serà de 10 pàgines.

4.- Les obres que es presentin no es podran haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació i no podran haver estat guardonades amb anterioritat.

5.- Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça redaccio@TDBactualitat. cat en format PDF, a 1,5 espais amb la font Arial i cos de lletra 12. Els treballs hauran d’estar signats amb pseudònim. S’adjuntarà un segon document amb el títol del treball, on s’inclouran les dades de l’autor/a: nom i cognoms, DNI, edat, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte.

6.- El termini d’admissió de les obres acabarà dia 23 d’octubre de 2020. El lloc de presentació serà l’adreça electrònica esmentada a la base anterior.

7.- El jurat estarà integrat per les persones següents:

Maria Dolores García Pastor

Marta Magrinyà Masdéu

Carles Marquès Virgili

Josep Antoni Nieves Alarcón

Actuarà com a secretari Jordi Salvat, director del Torredembarra Actualitat.

8.- Els premi i la seva dotació serà indivisible i el veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat, si ho considera adient, podrà declarar desert el premi.

9.- El veredicte emès pel jurat es farà públic durant el mes de novembre de 2020 i s’intentarà realitzar un acte de lliurament del premi aquell mateix mes si la situació sanitària ho permet.

10.- Torredembarra Actualitat publicarà l’obra guanyadora en l’edició en paper i web.

11.-Tots els arxius dels textos rebuts s’eliminaran un cop lliurat el premi.

12.- El simple fet de presentar obres a aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tindrà la facultat d’interpretar-les o de resoldre les circumstàncies que no hi siguin previstes.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This