Un nou candidat a l’alcaldia pel PSC, un pla urbanístic de més de mil habitatges i la creació del mercat d’antiguitats

JORDI SALVAT

Aquell desembre de 1994 faltava menys de mig any per les eleccions municipals i els diferents partits anaven preparant les llistes. Era el cas de l’Agrupació Socialista de Torredembarra, que el 17 de desembre es­collia Manuel Jiménez Alés com a alcaldable. Era el primer cop que el qui una dècada després acabaria sent el primer alcalde socialista de To­rredembarra encapça­lava la candidatura del PSC, substituint l’encara regidor Ramon Martín Porres. Jiménez es pre­sentaria quatre cops a l’alcaldia, guanyaria dos cops les eleccions i seria alcalde gairebé quatre anys (2004-2008).

Un altre partit que pre­parava les eleccions mu­nicipals era Esquerra Republicana, que havia perdut la confiança en el seu únic regidor, Rafael Hernández. Sonava amb força com a cap de llista el llavors diputat al Par­lament, Josep Bargalló. En el Torredembarra al Moment de desembre de 1994, el president local dels republicans, Enric Alfonso, desmen­tia que l’actual con­seller d’Educació fos l’alcaldable republicà el maig vinent, tot i que ad­metia que “Bargalló està dintre del ventall de gent que pot ser número 1”. Bargalló va ser finalment el cap de llista republicà. Alfonso també desmen­tia un pacte preelectoral amb el GIT. L’olla electo­ral torrenca feia xup-xup.

Fa un quart de segle era una època de gran creixe­ment demogràfic i urba­nístic de Torredembarra. I semblava que només acabava de començar. Ho demostrava l’anunci del regidor d’Urbanisme, Ramon Martín Porres, d’un ambiciós projecte d’eixample urbanístic que contemplava 1.056 nous habitatges i créixer en 4.000 nous habitants. Es basava en prolongar carrers com Mèxic, Cuba o els Munts i incloïa un pàrquing subterrani de 600 o 700 vehicles. To­rredembarra ha crescut molt des del 1994, però ho ha fet urbanitzant al­tres espais.

Fa 25 anys es va co­mençar a celebrar els dis­sabtes a la tarda el mercat d’antiguitats a la plaça de Castell. L’arrencada del mercat va ser grà­cies als contactes de l’Ajuntament de Torre­dembarra amb el Gremi d’Antiquaris de Tarra­gona. En una entrevis­ta al Torredembarra al Moment del mes de desembre, el regidor de Turisme, Joan Romera, afirmava que “hi ha una reglamentació seriosa perquè no es converteixi en un ‘mercadillo’ per­sa”. Sigui com sigui, un quart de segle després, el mercat encara es duu a terme cada dissabte a la tarda.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This