Campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP) del 20 al 26 de maig

REDACCIÓ – Torredembarra, 20/5/2024

Del 20 al 26 de maig, la Policia Local de Torredembarra realitza una campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP), coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit.

Es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara:

– Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones.

-Circular amb VPM amb un nombre de persones transportades superior al de les places del vehicle.

-Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre se circula amb un VMP.

-Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP.

-Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Pel que fa al consum d’alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l’obligatorietat de l’ús del casc.

Foto: Nova campanya de control del trànsit a Torredembarra. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This