El Pla Local d’Habitatge se sotmetrà el 16 de maig a aprovació en el ple de l’Ajuntament de Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 14/5/2024

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que tindrà lloc aquest dijous, 16 de maig, a les 10 hores, portarà a aprovació inicial el Pla Local d’Habitatge, que contempla les estratègies d’actuació al municipi en aquest àmbit per als propers anys.

El regidor d’Urbanisme, Javier Perellón, ha explicat que les estratègies d’actuació van destinades a millorar l’accés a l’habitatge, convertir l’habitatge privat en habitatge accessible, prevenir l’exclusió residencial i afavorir la rehabilitació d’habitatges.

 

Actuacions previstes en matèria d’habitatge

 

Millorar l’accés a l’habitatge

Fomentar el lloguer d’habitatges buits

Inventari d’habitatges i solars buits

Cessió de terreny públic per habitatge de lloguer

Convenis amb entitats financeres

Seguiment del preu del lloguer

 

Convertir l’habitatge privat en habitatge assequible

Reconversió de locals en habitatges habitables

Reconvertir habitatges buits en HPO

Fomentar habitatges en cessió d’ús

Creació de parc públic d’habitatge

Compliment de llei de polítiques socials

Generació de nous solars per habitatge protegit

Aplicació de decret llei sobre habitatges d’ús turístic

 

Prevenir l’exclusió residencial

Gestió i tramitació d’ajuts a l’allotjament

Informació sobre ajuts d’accés a l’habitatge

Tramitació d’ajuts d’accés a l’habitatge

Creació d’allotjaments temporals

Reactivació de servei d’atenció a l’habitatge

 

Afavorir la rehabilitació d’habitatges

Bonificació de l’IBI als habitatges rehabilitats

Subvencions per la rehabilitació

Sancions a habitatges en mal estat

Fomentar la masoveria urbana

 

Què és el Pla Local d’Habitatge?

El Pla Local d’Habitatge és un document que planifica les polítiques d’habitatge d’un municipi, considerant agents locals i factors socials, legals i físics. Amb la Llei 18/2007, aquests plans obtenen reconeixement legal com a clau per a la configuració d’accions locals. S’estableix un model d’habitatge a llarg termini i accions de curt-mitjà termini. El procés inclou diagnosi, participació ciutadana i establiment d’estratègies. La diagnosi aborda l’estudi de l’habitatge existent, les necessitats socials i la planificació territorial.

D’altra banda, el ple ordinari també portarà a aprovació una modificació de crèdit per atorgar a una subvenció de 5.000 euros a l’Associació Empresarial d’Hostaleria del Baix Gaià i la proposta de modificació dels preus públics de les llars d’infants, actualitzant-se els preus que inclouen servei de càtering.

Una altra qüestió que es tractarà és la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Torredembarra al model de Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

Foto: Torredembarra vol impulsar estratègies d’actuació en matèria d’habitatge./ TDB

 

Hemeroteca

Tweets recents

Share This