Convoquem el 5è Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat

El Torredembarra Actualitat ha convocat el 5è Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat, en les modalitats adulta i infantil. S’incorpora al jurat la darrera guanyadora de la categoria de narrativa adulta, Raquel Gámez Serrano, que substitueix Rosalia Ciuró Marquès. En aquesta pàgina trobareu les bases per a poder participar-hi. Us animem a fer-ho. Teniu temps fins el 20 d’octubre.

 

Bases

1.- El Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat es convoca en dues categories. El premi està subjecte a la normativa legal vigent.

Categoria narrativa adulta amb un premi per al/la guanyador/a de 250 euros.

Categoria narrativa infantil amb un premi per al/la guanyador/a de 150 euros.

2.-En les dues categories hi poden participar totes les persones a partir de 16 anys.

3.-La narració en la modalitat adulta ha d’estar ambientada almenys parcialment a Torredembarra o en l’àmbit de la subcomarca del Baix Gaià. En el cas de la categoria infantil, no és necessari complir aquesta condició.

4.- Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i escrites en llengua catalana. L’extensió màxima  de l’obra serà de 10 pàgines.

  1. No hi podrà participar el/la guanyadora de l’edició anterior en la categoria en què va ser premiat/da.

6.- Les obres que es presentin no es podran haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació i no podran haver estat guardonades amb anterioritat.

7.-Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça redaccio@TDBactualitat.cat en format PDF, a 1,5 espais amb la font Arial i cos de lletra 12. Els treballs hauran d’estar signats amb pseudònim. S’adjuntarà un segon document amb el títol del treball, on s’inclouran les dades de l’autor/a: nom i cognoms, DNI, edat, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte. S’indicarà la categoria a ala qual s’opta.

8.-El termini d’admissió de les obres acabarà dia 20 d’octubre de 2024. El lloc de presentació serà l’adreça electrònica esmentada a la base anterior.

9.- El jurat de les dues categories estarà integrat per les persones següents:

Marta Magrinyà Masdéu

Carles Marquès Virgili

Josep Antoni Nieves Alarcón

Raquel Martínez López

Raquel Gámez Serrano

Actuarà com a secretari Jordi Salvat, director del Torredembarra Actualitat.

10.- Els premi i la seva dotació serà indivisible i el veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat, si ho considera adient, podrà declarar desert el premi.

11.- El veredicte emès pel jurat es farà públic durant el mes de novembre de 2024.

12.- Torredembarra Actualitat publicarà  l’obra guanyadora en l’edició en paper i web.

13.-Tots els arxius dels textos rebuts s’eliminaran un cop lliurat el premi.

14.- El simple fet de presentar obres a aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tindrà la facultat d’interpretar-les o de resoldre les circumstàncies que no hi siguin previstes.

Foto: Lliurament del 4t Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat. / RICARD DE ARÓSTEGUI

Hemeroteca

Tweets recents

Share This