Tornen els tractaments setmanals contra els mosquits

REDACCIÓ – Torredembarra, 16/4/2024

Del 15 de març al 30 d’octubre, l’Ajuntament de Torredembarra du a terme el tractament per eliminar al màxim la població de larves de mosquits amb l’objectiu que la quantitat de mosquit adult no sigui significativa i no causi molèsties a la població. Setmanalment, una empresa especialitzada realitza aquest tractament a la zona humida de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans (llacunes i passos soterranis) i en d’altres zones susceptibles de contenir les larves d’aquests insectes perquè l’aigua s’hi entolla regularment com són la Rasa, la Roca Foradada, alguns pluvials, etc.

Aquests tractaments es duen a terme amb un mètode biològic i s’apliquen els dilluns. En el cas dels Muntanyas, si la temperatura està entre els 25-30 ºC i plou el dia següent, es repeteix el divendres. I si la temperatura és superior als 35 ºC, aleshores el tractament es du a terme dilluns i divendres.

D’altra banda, la regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, ha explicat que al setembre es durà a terme una prova pilot amb trampes de postes d’ous i d’adults per comprovar-ne l’eficàcia. A més a més, durant la temporada d’estiu es realitzarà una xerrada informativa amb recomanacions per prevenir els mosquits:

Buidar i mantenir buit qualsevol recipient d’exterior que pugui acumular aigua.

Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua per evitar que s’entolli.

Vigilar les basses petites i bidons on es recull aigua de pluja per regar, buidar-los setmanalment i cobrir-los amb una tela mosquitera.

Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzin.

Tapar els forats de troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canviar setmanalment l’aigua de les plantes que viuen en medi aquàtic.

Foto: Els mosquits continuen sent uns de les priicipals preocupacions a nivell de plagues a Torredembarra. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This