El ple municipal tractarà l’aprovació definitiva de projecte per millorar els accessos al futur CAP

REDACCIÓ – Torredembarra, 20/2/2024

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que es durà terme aquest dijous, 22 de febrer, a les 9.30 hores, tractarà l’aprovació definitiva del projecte per les obres de reurbanització d’un tram de l’antiga carretera de la Riera per millorar l’accessibilitat als terrenys on es construirà el futur CAP, que compta amb un pressupost de 517.863,5 euros (IVA inclòs).

L’aprovació inicial es va dur a terme al 19 d’octubre passat i en el termini d’exposició pública es van rebre al·legacions de propietaris de finques en relació al tall del Camí de la Riera. D’acord amb l’informe tècnic es preveu desestimar les al·legacions però sí deixar fora del projecte la remodelació i recuperació de la Sínia i mantenir el vial del camí operatiu.

L’objectiu del projecte és connectar el nucli de Torredembarra amb el futur centre d’assistèncoa primària de manera accessible per als vianants, amb les següents actuacions:

Suprimir el vial lateral existent de l’antiga carretera de la Riera de Gaià, que passarà a ser una vorera ampla i serà la prolongació de la vorera del carrer de la Riera de Gaià i el carrer de l’Hort de l’Oca. Aquesta vorera es dotarà d’una zona d’aparcament i parada de bus, així com un carril exclusiu per a bicicletes, al qual se li donarà continuïtat amb la resta del municipi. Aquest tram de vorera unirà el carrer de la Riera de Gaia fins a l’aparcament existent. S’adequarà el nou accés al carrer de l’Hort de l’Oca directament a l’antiga carretera, ja que actualment s’hi accedeix des del vial lateral. Es realitzarà un pas de zebra perquè els vianants puguin creuar el carrer de l’Hort de l’Oca i l’antiga carretera, amb semàfors per regular el trànsit.

Pel que fa al costat esquerre, s’adequarà una vorera ampla, seguint la mateixa estètica i materials emprats en la vorera dreta. També es preveu construir una rotonda a l’encreuament amb el carrer del Catllar, el vial que dona accés a la Zona Esportiva Municipal i a la zona d’aparcament existent. Es modificarà lleugerament el traçat, per donar una mica més d’amplada a la vorera dreta. Es mantindrà un carril per a cada sentit de circulació, però aquests reduiran la seva amplada per disminuir la velocitat del trànsit rodat. També es preveu la renovació total de l’enllumenat públic.

L’Ajuntament ja ha demanat dues subvencions per al finançament de les obres: 300.000 euros a una línia de Next Generation, per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, i 150.000 euros a la Diputació de Tarragona. En aquests moments, la Generalitat té obert el procés de licitació de la redacció del projecte del CAP i direcció d’obres.

Pas endavant en la futura licitació del servei de recollida i transport de residus

Un altre punt destacat de l’ordre del dia és l’aprovació de l’estructura de costos del servei de recollida i transport de residus per a la fixació de la fórmula de revisió de preus en els plecs de condicions de licitació. La normativa de contractació pública preveu que en licitacions d’imports elevats s’inclogui un informe valoratiu de l’estructura de costos emès pel Comitè de Preus de Contractes de l’Estat o òrgan autonòmic consultiu equivalent. Es tracta d’una tramitació administrativa important per avançar en la futura licitació que es preveu que es dugui a terme abans de finalitzar l’any.

També es porta a aprovació la dedicació i retribució del nou regidor Daniel Pujol (dedicació del 70 % i retribució de 20.100 euros bruts anuals) i la retribució de la regidora Berta Castells que després d’haver assumit la quarta tinença d’alcaldia passa de 20.100 € a 21.000 euros bruts anuals. També es proposa aprovar la retribució de 47.000 euros bruts anuals en cas de dedicació exclusiva de la persona que ocupi el càrrec d’alcalde si no percep indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats.

Foto: Aquest tram de l’antiga carretera de la Riera canviarà molt els propers anys. / ANNA F.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This