Torredembarra presenta un pressupost de 27,6 milions d’euros per al 2024, un 15,28% que fa un any

REDACCIÓ – Torredembarra, 5/2/2024

L’Ajuntament de Torredembarra celebrarà un ple extraordinari aquest dijous, 8 de febrer, a les 10 hores, en què es portarà a aprovació el pressupost general de la Corporació Municipal per a l’exercici 2024 i la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball. L’equip de govern ha presentat un projecte de pressupost de 27.653.931 euros, el que suposa un increment del 15,28 % respecte al pressupost inicial del 2023.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que es tracta d’un pressupost que s’ha confeccionat d’acord amb l’actual conjuntura econòmica a nivell global: increment de l’IPC, increment dels tipus d’interès, augment de les retribucions dels empleats públics, el compromís de millora dels serveis de recollida de residus i de neteja viària i el compliment legal d’objectius fixats per directives europees.

El capítol de personal es veu incrementat en un 7,41 %, principalment per l’augment d’un 2,5 % de les retribucions dels empleats públics previst pels pressupostos generals de l’Estat i la modificació de la Relació de Llocs de Treball per reforçar diferents àrees. La compra de béns corrents i de serveis incrementa un 26,25 % respecte al pressupost inicial del 2023 en què encara no s’havia incorporat el romanent i se situa en 10.943.840,32 euros. També es veuen incrementades les despeses financeres que passen de 234.000 euros el 2023 a 437.000 euros el 2024, a causa dels tipus d’interès. Amb tot, la ràtio d’endeutament es manté molt per sota del límit legal. Concretament, s’ha previst que el 2024 acabi amb una ràtio del 44,99 %.

Pel que fa als ingressos, cal destacar l’increment de les aportacions d’altres institucions, principalment l’Estat, que passen dels 5.483.181 euros previstos el 2023 als 6.434.281 euros el 2024. Els impostos indirectes creixen un 11,42 %. Les previsions de recaptació d’IBI són de 10.750.000 euros, de vehicles 730.000 € i de plusvàlua 1.350.000 euros. En l’apartat de taxes i altres ingressos, l’increment global és del 25,46 %, preveient per al 2024 un total de 5.467.650 € (dels quals 2.000.653,57 euros són de la taxa de residus domèstics i 780.000 euros de la de residus comercials).

Inversions

En relació al capítol d’inversions, aquestes creixen un 14,75 %, situant-se en 2.181.401,78 euros. Destaquen per al 2024 la primera fase d’urbanització d’un tram de l’antiga carretera de la Riera a l’entorn del nou centre d’assistència primària (367.863,5 euros) i la reforma de l’antic Escorxador (236.529,84 euros). A més, cal tenir present que resten pendents de realització inversions previstes en exercicis anteriors que es duran a terme aquest 2024 com el cobriment i climatització de la piscina nova (2.458.280,50 euros), 526.823 euros per a les millores de la pista d’atletisme, 370.544,8 euros per a l’skate parc, 228.880,75 euros per a la renovació del sistema de climatització del Casal Municipal, etc.

Foto: D’esquerra a dreta, M. Carmen Martín (regidora del PSC); Eduard Rovira (alcalde ERC), i Xavier Suàrez (regidor de Junts per Torredembarra). / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This