L’Ajuntament de Torredembarra contractarà una persona jove com a periodista en pràctiques durant un any

REDACCIÓ – Torredembarra, 2/1/2024

L’Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la contractació durant un any d’una persona jove com a periodista en el marc de la línia d’ajuts Joves en pràctiques 2023.

Mitjançant aquesta convocatòria, el SOC incentiva la contractació de persones joves beneficiàries de Garantia Juvenil, per tal que obtinguin una experiència laboral adequada al seu nivell d’estudis o formació. El programa subvenciona els contractes formatius, durant un període de 12 mesos, a jornada completa.

Les persones candidates del contracte de treball subvencionat han de complir els següents requisits:

Ser major de 16 anys i menor de 30 anys.

Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.

Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Acreditar estudis universitaris de Periodisme, Comunicació Audiovisual, Comunicació de les Organitzacions, Comunicació Interactiva, Periodisme i Comunicació Corporativa, Comunicació Digital i tots aquells graus de la família del Periodisme i la Comunicació.

Acreditar el nivell de suficiència en llengua catalana.

Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. Cal tenir en compte que el contracte de treball haurà de realitzar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la finalització dels estudis.

Les persones interessades han d’estar inscrites al SOC i han d’enviar el seu currículum actualitzat a orientaciolaboral@torredembarra.cat indicant a l’assumpte Oferta Joves en pràctiques 2023.

En cas de no estar inscrits/es al SOC, cal trucar primer al 900 800 046 per donar-se d’alta com a demandant d’ocupació.

El termini d’inscripció finalitza el 12 de gener de 2024 (inclòs).

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb un cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus.

Foto; Aquest 2024 l’Ajuntament de Torredembarra tindrà un/a treballador/a més. / AJ TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This