Pujada de l’IBI en un 17% a Torredembarra per a l’any vinent

REDACCIÓ – Torredembarra, 23/10/2023

La ciutadania de Torredembarra pagarà un 17% més d’IBI i gairebé un 27% més de brossa l’any que ve. Aquestes dades es desprenen de la roda de premsa que el govern municipal d’ERC, el PSC i Junts a l’Ajuntament de Torredembarra ha realitzat aquest matí per a la presentació de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2024. Ha comptat amb la presència de l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; el primer tinent d’alcalde, Vale Pino, i el regidor de govern, Xavi Suárez.

L’Ajuntament de Torredembarra portava nou anys de congelacions i baixades dels principals fiscos i taxes municipals. L’executiu local ha presentat increments en les ordenances fiscals per a l’exercici fiscal vinent, sobretot en l’IBI, amb un 17 %, passant del tipus impositiu del 0,894 a l’1,046, per sota de l’1,23, màxim que es podria aplicar en un municipi de les característiques de Torredembarra.

Quant a les taxes de recollida de residus domiciliaris  i comercials augmenten en el seu conjunt un 26,95%, uns augments per respondre a la necessitat de finançament de l’Ajuntament per l’actual conjuntura econòmica a nivell global, segons ha defensat l’equip de govern municipal, amb un augment de l’IPC del 12,7% en dos anys; un increment dels tipus d’interès del Banc Central Europeu del 4,5%; una pujada de les retribucions dels empleats públics fixat per l’Estat, amb un 7,12% en el període 2022-2024, i el compromís de millora dels serveis de recollida de residus i de neteja viària i el compliment legal d’objectius fixats per directives europees.

Quadre sobre l’evolució de la despesa des de l’any 2015:

Despesa

Previsió 2024

Variació 2023-2024

Variació 2015-2024

Personal

11.600.000 €

+ 7,4 %

+ 23,4 %

Energia elèctrica

968.000 €

+ 15,23 %

+ 10,45 %

Gas

200.000 €

+ 185,71 %

+ 378 % (inclou el pagament d’endarreriments d’anys anteriors)

Combustible i carburants

170.000 €

+ 1,5 %

+ 46,65 %

Recollida residus i gestió

3.395.115,66

+ 15,32

+ 148,29 %

Neteja viària

809.725,43 €

+ 21,7 %

72,81 %

Interessos préstecs

452.000 €

+ 93,16 %

– 6,2 %

 

Quadre sobre l’evolució d’increment dels principals impostos i taxes per al 2024:

Impost /taxa

Previsió ingrés 2024

Variació 2023-2024

IBI

11.350.000 €

+ 17,01 %

Residus domiciliaris

2.000.000 €

+ 22,32 %

Residus comercials

780.000 €

+ 102,6 %

 

En l’àmbit de la recollida de residus, cal destacar que el pagament de les despeses del servei s’ha de finançar íntegrament amb els ingressos provinents del pagament de la taxa per part de la ciutadania i del sector comerciant per així complir els preceptes legals. L’increment en el cas de la recollida de residus domiciliaris comportarà passar dels 115 € anuals als 146 €, és a dir, 31 €.

Cal recordar que en el cas de les escombraries domiciliàries, es bonifica un 15 % de la taxa a les persones que fan un ús correcte de la recollida porta a porta i en el cas dels comerços, s’inclouen bonificacions diferents per a la recollida segregada de la matèria orgànica, el cartró, el vidre i, els envasos. Si l’establiment recicla més d’una fracció, les quantitats a bonificar s’acumulen i poden arribar fins al 44 % de la taxa pagada.

Pel que fa l’IBI, l’augment en xifres finals dependrà de cada cas. A tall d’exemple, per un habitatge de 48.000 € de valor cadastral (el valor mitjà a Torredembarra) comportarà passar de 429,12 € a 502,07 €.

La proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2024 es tractarà en un ple extraordinari que es durà a terme el proper 26 d’octubre, a les 10 h.

 

Hemeroteca

Tweets recents

https://twitter.com/tdbactualitat

Share This