El futur CAP Torredembarra farà un nou pas endavant amb l’aprovació de la reurbanització de l’antiga carretera de la Riera

REDACCIÓ – Torredembarra, 17/10/2023

L’aprovació inicial del projecte per les obres de reurbanització d’un tram de l’antiga carretera de la Riera per millorar l’accessibilitat als terrenys on es construirà el futur CAP és el punt més destacat de l’ordre del dia del ple ordinari que es durà a terme aquest proper dijous, 19 d’octubre. La zona d’actuació d’aquesta primera fase compren el tram de l’antiga carretera comprés entre els encreuaments amb el carrer del Catllar i el carrer de la Riera de Gaià (al polígon), amb una longitud de 300 metres. El pressupost inicial és de 517.863,50 euros i un termini d’execució de 32 setmanes.

Amb l’objectiu de connectar el nucli de Torredembarra amb el futur CAP de manera accessible per als vianants, el projecte preveu les següents actuacions:

Suprimir el vial lateral existent de l’antiga carretera de la Riera de Gaià, que passarà a ser una vorera ample, amb zones verdes integrades, i serà la prolongació de la vorera del carrer de la Riera de Gaià i el carrer de l’Hort de l’Oca. Aquesta vorera es dotarà d’una zona d’aparcament i parada de bus, així com un carril exclusiu per a bicicletes, al qual se li donarà continuïtat amb la resta del municipi. Aquest tram de vorera unirà el carrer de la Riera de Gaia fins a l’aparcament existent. S’adequarà el nou accés al carrer de l’Hort de l’Oca directament a l’antiga carretera, ja que actualment s’hi accedeix des del vial lateral. Es realitzarà un pas de zebra perquè els vianants puguin creuar el carrer de l’Hort de l’Oca i l’antiga carretera, amb semàfors per regular el trànsit.

Pel que fa al costat esquerre, s’adequarà una vorera ampla on es barrejaran paviments amb zones verdes integrades i jardineres. Seguint la mateixa estètica i materials emprats en la vorera dreta. També es preveu construir una rotonda a l’encreuament amb el carrer del Catllar, el vial que dona accés a la Zona Esportiva Municipal i a la zona d’aparcament existent. Es modificarà lleugerament el traçat, per donar una mica mes d’amplada a la vorera dreta. Es mantindrà un carril per a cada sentit de circulació, però aquests reduiran la seva amplada i així reduir la velocitat del trànsit rodat. També es preveu la renovació total de l’enllumenat públic. L’Ajuntament ja ha demanat dues subvencions per al finançament de les obres: 300.000 euros a una línia de Next Generation, per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, i 150.000 euros a la Diputació de Tarragona.

Un altre punt destacat relacionat amb les inversions és l’adjudicació d’una operació de préstec a llarg termini a Caixabank per un import de 397.000 euros per al finançament d’algunes inversions previstes al pressupost d’aquest 2023, que són les següents: obres urbanització c/Lleida (99.500 euros), obres d’urbanització del carrer Girona (64.000 euros), impermeabilització de l’aparcament dels Filadors (48.000 euros), inversions a la Biblioteca de Baix a Mar (5.000 euros, equips i programes informàtics (11.833,94 euros), remodelació plaça Catalunya (29.666,06 euros) i millores a la pista d’atletisme (139.000 euros).

Altres punts

El ple ordinari també portarà a aprovació la creació de les comissions d’estudi per a la redacció o modificació d’ordenances i reglaments de les regidories de Seguretat Ciutadana i de Sostenibilitat, Salubritat i Benestar Animal, i també l’expedient i el plec de bases del concurs per a l’atorgament de vint-i-dues llicències d’ocupació temporal per a l’ús dels horts ecològics de Cal Dània.

A més, es tractaran dues mocions d’Alternativa Torredembarra sobre les obres als vestidors de la piscina vella de la Zona Esportiva Municipal i la creació de la fitxa de tècnic de plagues i inspector de salubritat.

Foto: Plànol del projecte.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This