Crida al sector turístic de Torredembarra per formar part del Consell Municipal de Turisme

REDACCIÓ – Torredembarra, 7/10/2023

Oberta la convocatòria per entrar a formar part del Consell Municipal de Turisme de Torredembarra, òrgan de participació sectorial per assessorar l’Ajuntament i formular informes o propostes relacionades amb el turisme. La Regidoria de Turisme fa una crida a entitats i associacions vinculades a aquest sector perquè presentin sol·licictud per formar-ne part.

Termini i presentació d’instàncies

El termini resta obert fins al 31 d’octubre de 2023. El representant de l’entitat ha de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament seu-e.torredembarra.cat una instància generaljustificant la seva vinculació amb el sector turístic, fent constar nom i cognoms de les persones representant titular, i representant suplent en cas que en designin, així com les dades de contacte a efectes de notificació: adreça, telèfon i correu electrònic.

Qui en forma part

El Consell està format per un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament i representants sectorials. D’acord amb el Reglament del Consell Municipal de Turisme, els requisits que han de complir les entitats i associacions per a formar-ne part són els següents: estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i estar vinculades al turisme de Torredembarra.

Una vegada rebudes les sol·licituds, la participació en el Consell serà decidida pel Ple de l’Ajuntament a proposta del propi Consell.

Foto: Oficina de Turisme de Torredembarra. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This