Torredembarra modificarà el pressupost municipal per destinar gairebé 400.000 euros més inversions

REDACCIÓ – Torredembarra, 19/7/2023

El primer ple ordinari del nou mandat es durà a terme aquest dijous, 20 de juliol, amb nou horari, a partir de les 10 hores, i tindrà com a punt destacat una modificació de crèdit per encarar pressupostàriament la segona part de l’exercici 2023. L’alcalde i responsable de l’àrea d’Hisenda, Eduard Rovira, ha explicat que es proposa destinar 397.000 euros més a inversions, finançats amb un préstec a llarg termini; 171.274,70 euros més a despesa corrent, finançats amb romanent de tresoreria, i se suplementaran altres aplicacions pressupostàries per valor de 108.000 euros, finançades amb baixes en altres partides.

Pel que fa a inversions, es preveuen obres d’urbanització de carrers que es finançaran en gran part amb subvencions d’altres administracions. És el cas de les obres d’urbanització del carrer de Lleida (entre plaça Catalunya i carrer Pere Badia) que comptaran amb una subvenció de 175.000 euros de la Diputació i 99.500 euros de l’Ajuntament, i les obres d’urbanització del carrer de Girona amb una subvenció de Trànsit de la Generalitat de 150.000 euros i 64.000 euros d’aportació municipal. També es destinaran 29.666,06 euros més a la remodelació de la plaça Catalunya.

En la modificació de crèdit, es comptabilitzen les aportacions municipals. També es preveu destinar 139.000 euros més a millores a la pista d’atletisme, 48.000 euros a la impermeabilització de l’aparcament dels Filadors, 11.833,94 euros en equips i programes informàtics i 5.000 euros a la Biblioteca de Baix a Mar en una actuació que permeti aïllar-ne la humitat. L’alcalde, Eduard Rovira, també ha comentat que finançar aquestes inversions amb un préstec a llarg termini no comportarà un increment significatiu de la ràtio d’endeutament ja que a 31 de desembre se situarà en el 49,55 % enfront del 48,43 % previst en el pressupost inicial.

Increment de la despesa corrent

En l’àmbit de la despesa corrent, se suplementen diferents aplicacions pressupostàries com ara l’assistència a comissions i reunions dels membres de la Corporació Municipal (57.700 euros), el lloguer del local de la comissaria de la Policia Local (41.304,17 €), manteniment de l’enllumenat públic (18.170 euros), defensa jurídica (10.000 euros), etc. Els traspassos entre diferents partides van destinats a les festes populars (75.000 euros més), a conservació de vies públiques i mobiliari urbà (13.000 euros més), a calefacció d’equipaments municipals (10.000 euros més) i a subministrament de gas a equipaments municipals (10.000 euros més).

A més, el ple tractarà altres punts econòmics com acordar destinar 41.304,17 euros euros al pagament de les factures pendents del lloguer de la nau on es troba ubicada la seu de la Policia Local de Torredembarra a l’empresa SAREB, compreses entre octubre de 2022 i gener de 2023. També, l’aprovació del compte general del 2022 o la delegació a la Junta de Govern Local de l’aprovació, modificació i derogació dels preus públics corresponents a la distribució i venda de llibres editats per l’Ajuntament, i els preus d’activitats de la regidoria de Turisme, culturals, festives i esportives.

Adjudicació del servei de tractament de voluminosos

Un altre punt que es porta a aprovació és l’adjudicació del contracte del servei de tractament dels residus voluminosos a la UTE formada per Corporación CLD Servicios urbanos de tratamiento de residuos SL i Nordvert SL per un valor de 287.760 euros (IVA inclòs) per tota la duració del contracte, que és de quatre anys.

L’ordre del dia del ple inclou la incoació d’expedient per al nomenament d’un jutge o jutgessa de pau suplent de Torredembarra, les festes locals per al 2024 (15 de juliol i 4 de setembre), la modificació de la plantilla per preveure l’increment de personal a la Llar d’infants municipal el Cirerer que serà necessari el proper curs, després d’obrir una nova línia d’infantil de dos anys per donar resposta a les peticions de places, i la moció presentada per Alternativa Torredembarra sobre la creació de la comissió local de la neteja, la recollida de la brossa, parcs i jardins, entre d’altres.

Foto: El nou govern de Torredembarra comença a prendre decisions importants. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This