Quatre regidors de Torredembarra tindran la dedicació exclusiva en aquest mandat

REDACCIÓ – Torredembarra, 26/6/2023

L’Ajuntament de Torredembarra celebra aquest dimarts, 27 de juny, a les 12 hores, el ple extraordinari en matèria d’organització per al funcionament ordinari de la Corporació Municipal en aquest nou mandat. La sessió plenària tractarà qüestions com les retribucions econòmiques, la periodicitat dels plens o la creació de la Comissió Especial de Comptes. En la mateixa sessió, es donarà compte de la constitució dels grups polítics municipals, de la periodicitat dels plens i de les juntes de govern local i de les delegacions de competències.

Retribucions

Les dedicacions dels membres de l’equip de govern quedaran de la següent manera:

Tinents d’alcalde:

Vale Pino (parcial). Retribució de 24.000 € bruts anuals.

Raúl García (exclusiva). Retribució de 27.000 € bruts anuals.

Maria Gual (parcial). Retribució de 21.000 € bruts anuals.

Regidors:

Berta Castells (parcial). Retribució de 20.100 € bruts anuals.

Joel Ramírez (parcial). Retribució de 20.100 € bruts anuals.

Marga Rovira (parcial). Retribucions de 20.100 € bruts anuals.

Angie Muñoz (exclusiva). Retribucions de 22.500 € bruts anuals.

Javier Perellón (exclusiva). Retribucions de 22.500 € bruts anuals.

Xavier Suárez (exclusiva). Retribucions de 22.500 € bruts anuals.

Jovita Baltasar (parcial). Retribucions de 20.100 € bruts anuals.

Tres membres del govern, per assistències

La resta de membres de l’equip de govern i de l’oposició que no tenen dedicació cobraran els següents imports per sessió en concepte d’assistències efectives: Ple 700 euros, Junta de Govern 200 euros, Comissió d’Estudi, Informe i Consulta General i Comissió Especial de Comptes 250 euros. El màxim anual se situa en 20.000 euros. Els regidors i regidores amb dedicació no cobraran per assistències.

L’alcalde, Eduard Rovira, serà un dels membres del govern que cobrarà per assistències. Recordem que ja té una retribució com a diputat provincial -vicepresident els darrers quatre anys. També dos tinents d’alcalde, Maria del Carmen Martín i José García cobren per assistències.

Les retribucions econòmiques dels regidors i regidores compleixen amb els límits legals i les recomanacions de les entitats municipalistes.

Un altre punt que es tractarà és el de la delegació a la Junta de Govern Local de diverses atribucions del ple: la imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions de caràcter greu i molt greu sobre tinença d’animals potencialment perillosos; l’aprovació, modificació i derogació d’ordenances de preus públics, i el sorteig per a l’elecció dels membres de mesa de processos electorals

El ple també preveu portar a aprovació la modificació de la RLT per poder contemplar el lloc de treball de cap de Gabinet d’Alcaldia com a personal eventual i l’actualització automàtica de les condicions econòmiques del personal eventual en la mateixa proporció que la que s’estableixi al personal funcionari.

Els plens, a les 10 del matí

D’altra banda, els plens ordinaris es mantindran cada mes, el tercer dijous, però canviaran d’hora i passaran a realitzar-se a les 10 hores. El mes d’agost no hi haurà ple ordinari. Les juntes ordinàries de govern local es duran a terme setmanalment els dijous, a les 9.30 hores.

Foto: Els disset regidors del mandat 2023-2027 a Torredembarra. / RICARD DE ARÓSTEGUI

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This