Darrers dies d’exposició pública de la declaració del jaciment de la Vil·la del Moro com a bé d’interès local

REDACCIÓ – Torredembarra, 8/5/2023

L’aprovació inicial de la declaració del jaciment de la Vil·la del Moro com a bé cultural d’interès local (BCIL), que es va dur a terme al ple ordinari del 19 de gener passat, es troba en aquests moments en exposició pública fins al 10 de maig.

Amb la declaració de BCIL s’avança en la preservació d’aquest bé patrimonial, preveient que totes les intervencions que es duguin a terme en el seu interior i també en l’àmbit de protecció del seu voltant hauran de comptar amb l’informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per evitar afectacions sobre possibles restes del jaciment que encara no hagin aflorat.

Cal recordar que la vil·la romana del Moro és un jaciment força singular en el conjunt del patrimoni arqueològic català, atès que es conserven les restes d’una primera vil·la romana del segle I aC i una segona vil·la posterior.

Foto: Lla Vil·la del Moro està al barri de Clarà. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This